Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
06
09
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Aanbesteding en recht

Op de website Aanbestedingsrechter.nl doet aanbestedingsspecialist Emery Prenen fictief uitspraak in anonieme zaken. Hieronder volgt een zaak uit zijn klachtenboek.
Vraag

Indien bij een openbare aanbesteding aan de aanbesteder wordt gevraagd voor/tijdens het openen van de enveloppen of men wil controleren of de door hem gevraagde stukken aanwezig en juist zijn. Kan. mag de aanbesteder dit dan weigeren? En moet hij de gevraagde stukken opnoemen? De aanwezigen kunnen dan tijdens de aanbesteding zelf controleren wie een geldige of ongeldige aanbesteding heeft ingediend.

Als later na de aanbesteding controle plaatsvindt is er geen mogelijkheid meer voor de aannemer om protest aan te tekenen. Tevens is het mogelijk om de ontbrekende stukken als nog toe te voegen.

Oordeel van de Aanbestedingsrechter

Het weigeren. van de aanbestedende dienst om tijdens een aanbestedingsbijeenkomst de inhoud van enveloppen publiekelijk te controleren. is niet in strijd met enige wet. De aanbestedende dienst mag dit dus weigeren.

Toelichting


In de wet is niets geregeld over een eventuele publieke controle op de inhoud van enveloppen. Sterker nog. in de huidige generatie wetgeving vind je termen als ‘aanbestedingsbijeenkomst’ en ‘enveloppen’ niet eens terug. In reactie op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid zijn deze. speciaal op de bouwsector gerichte aanbestedingsgebruiken. juist uit de wetgeving geschrapt. Aanbestedingsbijeenkomsten waarbij enveloppen publiekelijk worden geopend behoren daarmee. althans op papier. tot het verleden. Ook al kom je het gebruik in de praktijk nog wel tegen. In de meest recente wetgeving. de Aanbestedingswet (die momenteel nog ter behandeling bij de Eerste Kamer ligt). is evenmin iets geregeld over aanbestedingsbijeenkomsten. In de toelichting wordt juist aangestuurd op een volledig digitaal verloop van het aanbestedingsproces. Dan zullen offertes uitsluitend nog op elektronische wijze kunnen worden ingediend.


Mocht u echter aanwijzingen hebben dat er ongeldige offertes zijn ingediend. dan wordt dit een heel andere zaak. Het is dan belangrijk om zo snel mogelijk bij de aanbestedende dienst te protesteren. Dat kan gewoon telefonisch. In het uiterste geval kunt u met een klacht bij de rechter terecht. Uit recente uitspraken blijkt dat zelfs kleine onregelmatigheden voor een rechter al voldoende aanleiding zijn om een gunning te verbieden of zelfs terug te draaien. Voor meer informatie: www.rechtspraak.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.