Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
06
11
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Aanbestedingsrechter: mag een overeenkomst na gunning nog gewijzigd worden?

Op de website Aanbestedingsrechter.nl doet aanbestedingsspecialist Emery Prenen fictief uitspraak in anonieme zaken. Hieronder volgt een zaak uit zijn klachtenboek.


Onlangs hebben wij deelgenomen aan een openbare aanbesteding conform ARW2005. Gunnigscriteria was EMVI. Een onderdeel van de gunning was een presentatie.

Het werk betreft een het leveren en operationeel opleveren van SCADA systeem om rioolgemalen te monitoren. Het werk houdt in het aanpassen van rioolgemalen buiten in het veld inclusief een hoofdpostsysteem op het gemeentehuis. De partij. welke het werk uiteindelijk gegund heeft gekregen. heeft een onderaannemer een presentatie laten houden m.b.t. de technische invulling. Mede op basis van die presentatie zijn zij eerste geworden in de puntentelling.

Nu. enkele maanden later. vernemen wij dat de gemeente samen met de EMVI-inschrijver een ander systeem wilt gaan toepassen. Dit houdt dus in dat de partij welke de gemeente beoordeeld heeft en punten heeft toegekend. niet meer in het werk actief is en dus dat er niet geleverd gaat worden wat er is gepresenteerd.

Mijn vraag is of dit is toegestaan. Volgens mij gaat dit in tegen de transparantie van de aanbesteding. Wat adviseert u mij in deze te doen.
 
Uitspraak van de Aanbestedingsrechter


Een gemeente mag na gunning de overeenkomst niet meer op ‘wezenlijke punten wijzigen’ [1]. Ik neem aan dat in dit specifieke geval aanvankelijk duidelijk is overeengekomen dat een ‘SCADA-systeem’ moet worden geleverd. en dat alternatieven niet zijn toegestaan.

Echter. volgens u wordt er nu. tijdens de uitvoering van de opdracht. een (geheel) ander systeem geleverd [2]. Zeer waarschijnlijk is nu inderdaad sprake van een ‘wijziging op wezenlijke punten’. En dat is een schending van de beginselen van aanbestedingsrecht (‘transparantie’ en ‘gelijke behandeling’)[3]. De reikwijdte van deze beginselen houdt niet op bij de gunning. maar zijn ook van toepassing tijdens de uitvoering van de opdracht. Meer hierover kunt u lezen in de samenvatting van de zaak ‘Succhi di Frutta’ (zie www.curia.europa.eu; zoek binnen ‘Rechtspraak’ op zaaknummer ‘C-496/99 P’).

Maar. in het onderhavige geval is niet Europees aanbesteed. Blijkbaar is het ‘Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten’ (Bao)[4] niet van toepassing. Dat betekent echter niet dat de gemeente de beginselen van aanbestedingsrecht geheel mag negeren.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk bij de gemeente te protesteren. Dat kan gewoon telefonisch. Ook kunt u naar de Ombudsman. In het uiterste geval kunt u naar de civiele rechter. Voor meer informatie over het starten van een civiele procedure: www.rechtspraak.nl.

Of een civiele rechter tot heraanbesteding zal gebieden of u een schadevergoeding zal toekennen is moeilijk in te schatten. Jurisprudentie laat in ieder geval wel zien dat de beginselen van aanbestedingsrecht ook voor niet-Europese aanbestedingen steeds meer gewicht krijgen.

[1] tenzij (en alleen in zeer specifieke gevallen) dit vooraf uitdrukkelijk is vermeld.
[2] en bovendien geïnstalleerd door een geheel andere onderaannemer.
[3] en bovendien een schending van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

[4] of het 'Besluit aanbestedingen speciale sectoren' (Bass).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.