Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
18
09
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Aanbestedingsrechter: moet een sportbond aanbesteden?

Op de website Aanbestedingsrechter.nl doet aanbestedingsspecialist Emery Prenen fictief uitspraak in anonieme zaken. Hieronder volgt een zaak uit zijn klachtenboek.


Vraag

Naar aanleiding van een gesprek met een bedrijf dat een aanbieding aan een van onze sportbonden had gedaan wil ik graag twee zaken weten: moeten de sportbonden ook als (semi)overheidsinstantie worden gezien. waar derhalve ook de regels voor openbare aanbesteding voor gelden? Valt een sponsoring aanbieding dan ook onder diezelfde aanbestedingsregels? Ik ben benieuwd waar deze organisaties onder vallen.

Uitspraak van de Aanbestedingsrechter:

Op een sportbond als de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) zijn de aanbestedingsregels niet van toepassing.

Toelichting:


De aanbestedingsregels zijn alleen van toepassing op opdrachten die worden verstrekt door staat. provincie. gemeente. waterschap of een publiekrechtelijke instelling. Het is duidelijk dat een sportbond geen van de vier hierboven genoemde overheidsinstellingen is. Wel zou een sportbond een ''publiekrechtelijke instelling'' kunnen zijn. Dat is afhankelijk van een aantal factoren.
 
Een publiekrechtelijke instelling is een instelling die voorziet in behoeften van algemeen belang. rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:

1. de activiteiten in hoofdzaak door de overheid worden gefinancierd.
2. het beheer onderworpen is aan toezicht door de overheid. of
3. de leden van het bestuur voor meer dan de helft door de overheid zijn aangewezen.
 
Een sportbond als de KNHB voorziet wel in behoeften van algemeen belang en bezit ook rechtspersoonlijkheid. De sportbond ontvangt ook wel enige subsidie. maar het is zeker niet zo dat de activiteiten in hoofdzaak door de overheid worden gefinancierd. Ook is het beheer niet onderworpen aan toezicht door de overheid. En ten slotte worden ook de leden van het bestuur niet door de overheid aangewezen. Daarmee is deze sportbond geen publiekrechtelijke instelling. De aanbestedingsregels gelden dus niet voor de KNHB.

Daarmee is echter nog niet gezegd dat bovenstaande conclusie ook voor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.