Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
08
10
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Aanbestedingsrechter: onterechte onderhandse gunning aanvechten

Op de website Aanbestedingsrechter.nl doet aanbestedingsspecialist Emery Prenen fictief uitspraak in anonieme zaken. Hieronder volgt een zaak uit zijn klachtenboek.

Vraag

Onlangs heeft de gemeente waar ik woon een bouwproject (2.7 miljoen euro) gegund aan een projectontwikkelaar. Andere ontwikkelaars zijn hier niet bij betrokken geweest. en de gunning is ook niet gepubliceerd. Er wordt nu een onderzoek ingesteld omdat de raad vermoedt dat het bedrag ver onder de marktwaarde ligt.

Ik heb de gemeentelijke aanbestedingsregels gelezen en volgens mij had dit een openbare aanbesteding moeten zijn. Als een andere projectontwikkelaar de gunning ongedaan zou willen maken. welke procedure moet er dan gevolgd worden?

 
Uitspraak Aanbestedingsrechter

 
U kunt een klacht indienen bij de gemeente zelf. Na behandeling zou de gemeente kunnen overwegen de gunning terug te draaien. Ook kunt u naar de Ombudsman. Deze kan de gemeente adviseren de gunning ongedaan te maken. In het uiterste geval kunt u naar de civiele rechter. Op uw verzoek zou deze de gunning kunnen terugdraaien. Voor meer informatie over het starten van een civiele procedure: www.rechtspraak.nl.

 
Er is echter maar een kleine kans dat de civiele rechter uw verzoek om de gunning ongedaan te maken zal toewijzen. Het zou immers een inbreuk betekenen voor de partij aan wie de opdracht al is gegund. Ook deze partij heeft recht op zekerheid en duidelijkheid. Zeker als er al enige tijd verstreken is. Eerder nog zal aan u een schadevergoeding worden toegekend.

 
Maar ook die kans is klein. Bouwprojecten met een waarde kleiner dan 5.278.000 Euro vallen immers niet onder de werkingssfeer van het ‘Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten’ (Bao). De civiele rechter kan dan nog wel toetsen aan het EG-Verdrag. Volgens dit verdrag moet een gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.