Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
27
09
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Aanbestedingsrechter: uitsluiting door zoekgeraakt K formulier

Op de website Aanbestedingsrechter.nl doet aanbestedingsspecialist Emery Prenen fictief uitspraak in anonieme zaken. Hieronder volgt een zaak uit zijn klachtenboek.


Vraag

Naar aanleiding van een recente gesloten aanbesteding. waarvan wij zijn uitgesloten van deelname ivm het volgens de gemeente niet aanwezig zijn van het K formulier.

Volgens de gemeente hebben wij een fout gemaakt. betreffende het niet voldoen aan de aanbesteding reglementen. Vervolgens zijn wij uitgesloten van deelname en krijgen eveneens geen uitslag van besteding. Wij zijn uitgesloten van deelname ivm het volgens de gemeente niet aanwezig zijn van het K formulier. Wij zijn er echter zeker van dat het K formulier in de envelop van de aanbesteding is gedaan en daarmee is ingediend. In de afgelopen dagen is er het een en ander aan schrijven heen en weer gegaan met onder andere een kopie van het ingevulde K formulier.

Hoe dienen wij te handelen en wat zijn onze rechten / plichten?

Uitspraak aanbestedingsrechter
 

Als het K-formulier voor sluitingsdatum werkelijk is ingediend. dan mag de gemeente u natuurlijk nooit wegens het ‘ontbreken’ daarvan uitsluiten (dit zou in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling). Een civiele rechter zal dan. op uw verzoek. de gunning aan een andere partij verbieden. terug draaien of u een schadevergoeding toekennen. Maar. een civiele rechter heeft dan wel bewijs nodig dat het formulier inderdaad is ingediend.

Als het K-formulier op het moment van sluitingsdatum toch blijkt te ontbreken. dan is de betreffende inschrijving onherroepelijk ongeldig. Dit staat ook duidelijk in het aanbestedingsreglement. Het is niet mogelijk om het formulier na sluitingsdatum alsnog in te dienen. De civiele rechter is daar zeer streng in. E.e.a. kunt u teruglezen in de volgende zaken:
-LJN: AX5223. Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem. zaaknummer: 123644
-LJN: AZ1827. Rechtbank ''s-Gravenhage. zaaknummer: KG 06/1104
De teksten kunt u vinden op www.rechtspraak.nl (zoek op LJ-Nummer of op zaaknummer).

Tot slot: elke inschrijver heeft het recht om het proces-verbaal van aanbesteding in te zien of een afschrift hiervan te ontvangen (zie o.a. art. 2.24.5 ARW 2005). U bent inschrijver. De gemeente mag u deze informatie dus niet weigeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.