Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
03
01
11
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Economie
Soort:

Aanzienlijke verbetering productiesector door sterke groei nieuwe orders

Zoetermeer, 3 januari 2011 – De NEVI PMI™ steeg in december van 56.5 naar 57.5. Dit betekent dat de bedrijfsomstandigheden sterk zijn verbeterd. De PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

De productie nam in december voor de achttiende maand op rij toe, deze maand met de sterkste groei sinds mei. De groei van de export orders was de grootste sinds april.
De voorraden gereed product slonken, en de bedrijven namen nieuw personeel aan om hun productiecapaciteit te verhogen. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam toe. Er werd meer ingekocht en de voorraad ingekochte materialen steeg. De levertijden werden langer.
De verkoopprijzen namen toe en de inflatie van de verkoopprijzen was het hoogst sinds september 2008.

Drie deelindices uitgelicht:

Productie index
In december verhoogden de Nederlandse producenten hun productieomvang voor de achttiende opeenvolgende maand. Deze groei was opnieuw aanzienlijk en de grootste van de afgelopen zeven maanden. De respondenten schreven dit toe aan een verbetering van de efficiency van het productieproces en de toegenomen vraag naar geproduceerde goederen.

Nieuwe export orders index
Het aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland bij de Nederlandse productiebedrijven steeg in december aanzienlijk. De groei van het aantal nieuwe exportorders was de grootste van de afgelopen acht maanden. De panelleden gaven aan dat het aanhoudend herstel van de wereldeconomie tot nieuwe klanten heeft geleid. Een aantal onderzochte bedrijven meldde in het bijzonder een groei van het aantal orders uit Amerika en China.

Productie niet gereed index
De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam in december voor de eerste keer in zes maanden toe. Dit blijkt uit het feit dat de seizoensmatig aangepaste Productie niet gereed index boven de geen-veranderingsgrens van 50.0 is gebleven. Deze toename was echter gering. De gegevens duiden erop dat de lopende (maar nog niet voltooide) productie is toegenomen omdat de groei van het aantal nieuwe orders groter was dan de groei van de productieomvang.

Over de NEVI PMI…
De NEVI Purchasing Managers’ Index is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50,0 geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is.

Over NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management…
NEVI is hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Als kenniscentrum van en voor inkoopprofessionals en een netwerk met meer dan 6.500 leden maakt  NEVI inkoopkennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Dit doet NEVI onder andere door  het organiseren van congressen en netwerkbijeenkomsten, het geven van opleidingen en trainingen, het uitgeven van publicaties en het subsidiëren van hoogleraren, lectoren en promovendi op het gebied van inkoop- en supply management.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.