Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
22
04
16
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Inkoop
Soort:

ACM stimuleert gezamenlijke inkoop geneesmiddelen

ACM stimuleert gezamenlijke inkoop geneesmiddelen

Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen zoeken steeds vaker naar manieren om inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg te bundelen. Hierdoor kunnen zij lagere prijzen en betere voorwaarden afdwingen. Toezichthouder ACM moedigt dit aan en stelt dat de concurrentieregels hier ruimte voor bieden.

ACM merkt echter dat er terughoudendheid is om samen te werken. Het is echter niet waarschijnlijk dat gezamenlijke inkoop tot schadelijke effecten op de inkoopmarkt zal leiden. Geneesmiddelenfabrikanten bedienen namelijk een markt die vele malen ruimer is dan alleen Nederland en hebben veelal een sterke positie tegenover inkopende partijen. Ook acht ACM het niet waarschijnlijk dat ziekenhuizen of zorgverzekeraars door de inkoopsamenwerking de concurrentie zullen beperken. Daarom heeft de waakhond een leidraad gepubliceerd die inkopers duidelijkheid moet geven over wat zij wel en niet samen kunnen doen.

Drie vuistregels
In de leidraad heeft ACM drie vuistregels opgenomen voor de gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor medisch-specialistische zorg. Zo moet er sprake zijn van harmonisatie van een beperkt deel van de kosten, is toetreding tot het inkoopverband mogelijk op basis van vooraf kenbare, objectieve en non-discriminatoire criteria en legt het inkoopverband tot slot geen onnodige beperkingen op aan de deelnemers wat betreft contractduur, afnameverplichtingen en uittreding.

Concurrentiegevoelige informatie
Het maakt hierbij niet uit of de deelnemende partijen een sterke positie innemen op de markt voor medisch-specialistische zorg. Zolang de gezamenlijke inkoop voldoet aan de voorwaarden, is deze toegestaan. Hierbij moet nog wel meegenomen worden dat het van belang is dat de informatie-uitwisseling niet verder gaat dan nodig is voor de gezamenlijke inkoop. Rechtstreekse uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie moet voorkomen worden. Daarnaast zijn afspraken over verkoopprijzen of de verdeling van de markt niet toegestaan.

Inkoopvoordelen doorberekenen
ACM wil met de leidraad ervoor zorgen dat ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen voldoende duidelijkheid hebben om samen te kunnen werken. De toezichthouder gaat er daarbij vanuit dat de inkoopvoordelen zullen worden doorberekend aan patiënten en verzekerden. De sector kan tot 27 mei reageren op de leidraad, daarna maakt ACM deze definitief. Over drie jaar zal de aanpak geëvalueerd worden.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor Inkopers-café zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@inkopers-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.