Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
08
06
10
Hugo-Jan Ruts
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Hugo-Jan Ruts
Dossier: Opinie
Soort:

Afdeling Inkoop heeft negatief effect op kwaliteit ingehuurde interimmers

Het aantal externen binnen organisaties zal de komende jaren fors gaan groeien. Het inkoopproces van externen krijgt meer en meer aandacht. Daarbij nemen inkoopafdelingen het initiatief. De kans is echter groot dat dat leidt tot minder tevredenheid van de opdrachtgevers van interim-managers concludeert Dr. Jaap Schaveling in recent onderzoek.

Vertijdelijking van werk neemt grote vormen aan
Een groeiend aantal organisaties kiest er voor om structureel en op grote schaal te werken met tijdelijke krachten. Niet alleen op ‘uitzendkracht’ niveau, maar ook, en soms juist, op ‘professionals’ niveau. Dat kan in deze tijd met een overschot op de arbeidsmarkt met tijdelijke contracten, maar denk hierbij toch vooral aan zelfstandige interim professionals. Op zowel management- als staffuncties.

In de VS wordt voorspeld dat de helft van de nieuw gecreëerde banen bij een opleving van de economie ingevuld wordt door externen. IBM suggereerde onlangs dat het overweegt nog een forse stap verder te gaan: er zijn plannen om het aantal vaste medewerkers terug te brengen tot een kwart. De rest wordt ingehuurd; op het juiste moment de juiste competenties. Just-in-time wordt een HR tool..

Onderzoek naar klanttevredenheid over ingehuurde interim-managers
Met dergelijke aantallen is het logisch dat stafafdelingen zich met het inkoopproces van externen gaan bemoeien. Daarbij lijkt vooral inkoop aan de macht te zijn en laat HR het wat afweten. Maar is dat wel zo slim? Nee, stelt Jaap Schaveling.

Schaveling, verbonden aan nyenrode Business Universiteit, deed onderzoek naar de klanttevredenheid over interim-managers. In dat onderzoek, waar Schaveling op promoveerde, kwam hij tot acht succesfactoren die het meest invloed hebben op de tevredenheid van opdrachtgevers. Hier berichtte ik al eerder over.

Schaveling onderzocht ook de relatie tussen het inkoopproces en de kwaliteit van de interim-manager. Uit dat deel van het onderzoek blijkt dat daar waar een afdeling Inkoop betrokken is bij de selectie van interim-managers, de tevredenheid over die interim-managers lager ligt dan bij situaties waar Inkoop geen rol speelt.

Aanleiding om Jaap Schaveling een paar vragen voor te leggen:

Schaveling: “Ik zie absoluut niet de toegevoegde waarde van inkoop”

In het persbericht over uw promotie staat een opvallende uitspraak: “Een uitgebreide voorselectie van een interim-manager en betrokkenheid daarbij van de inkoopafdeling hebben een negatieve invloed [op de klanttevredenheid].” Mijn ervaring is dat die fase eerder ad hoc en snel gaat dan uitgebreid. Wat gaat er  mis?

Schaveling: “Wat ik vermoed is dat het misgaat wanneer er veel onduidelijkheid is over wat voor type interim-manager men wil en wanneer velen zich met het selectieproces bemoeien buiten de opdrachtgever om. Als er veel gedoe is in de organisatie gaan teveel mensen zich ermee bemoeien. De opdrachtgever weet gewoon wie of wat voor type hij wil hebben en als dan desondanks iedereen zich ermee gaat bemoeien krijgt hij waarschijnlijk degene die niet goed passend is in de situatie”

Welke rol speelt de afdeling inkoop nu precies?

“Het is een trend dat inkopers steeds vaker betrokken worden bij het inhuren van interim-managers. Dat gebeurt nu al in 20 procent van de gevallen, maar niemand is er blij mee. Daar waar een afdeling inkoop betrokken is bij het aantrekken van een interim-manager heeft dat een negatief effect op de klanttevredenheid van die interim-manager. Veel mensen die ik hierover heb gesproken, zeggen dat mijn uitkomst overeen komt met hun ervaringen. Het argument om inkopers of interim-managementbureaus in te schakelen is dat zij de kwaliteit kunnen waarborgen, maar dat valt in de praktijk helaas tegen. Het enige waar inkopers op lijken te letten is of het goedkoper kan. De rol van inkoop tussen opdrachtgever en mogelijke interim-manager lijkt ongewenst”

U stelt ook dat bemiddelingsbureaus geen positief effect hebben.

“Dat klopt. Uit mijn onderzoek blijkt dat bureaus geen invloed hebben op het handelen van de interim-manager noch op de tevredenheid van de opdrachtgever. Bureaus komen vaak niet toe aan het voeren van goed schaduwmanagement, zoals ze dat vaak aanbieden. Maar goed, baat het niet dan schaadt het niet. Tot nu toe wisten we ook niet op basis van empirisch onderzoek wat tot succesvol interim-management leidt. Mijn onderzoek geeft daar indicaties voor waarvan Inkoop en Bureaus gebruik kunnen maken”

Terug naar Inkoop. Mijn beeld is dat Inkoop de macht heeft en HR volgend is. Compliance is belangrijker dan de match tussen persoon en opdracht. Zie kritiek op bijvoorbeeld UWV Marktplaats. Moeten afdelingen Inkoop zich er gewoon niet meer mee bemoeien, of moeten zich anders opstellen c.q. een andere positie innemen?

“Ik denk dat nader onderzoek geboden is. Maar voorlopig zie ik absoluut niet de toegevoegde waarde van Inkoop. Verschijnselen als UWV marktplaats zijn natuurlijk vreselijk en doen mij teveel denken aan marktplaatsen waar mensen werden verhandeld, een verschijnsel dat toch niet meer in onze beschaving thuis hoort.”

Beter visie op inhuur nodig
De uitkomsten van het onderzoek van Schaveling zijn opvallend duidelijk. Hopelijk zet het organisaties aan het denken. Wanneer het flexibel inzetten van externen gezien wordt als strategische HR instrument - wat mijn inziens zo zou moeten zijn -  dan zijn meer zaken belangrijk dan sec prijs en juridische en administratieve processen. Er is een duidelijke visie nodig, met oog voor kwaliteit en voor de juiste match. Met wurgcontracten die alleen mikken op de laagste prijs, krijg je niet het gewenst talent binnen. Dat blijkt maar weer.

Het proefschrift van Jaap Schaveling is als boek verkrijgbaar onder de titel ‘Succesvol interim-management’. Schaveling schreef naar aanleiding van dat proefschrift ook een praktijkgids met de titel: ‘Scoren met interim-management’. Beide zijn in de boekhandel verkrijgbaar.

Dit bericht is eerder verschenen op de website van Hugo-Jan Ruts.

Hugo-Jan Ruts
Door Hugo-Jan Ruts
Hugo-Jan Ruts is zelfstandig interimmanager en adviseur. Veel van zijn opdrachten liggen op het snijvlak van Management, HRM en Marketing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.