Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
17
06
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Column
Soort:

?Alle inkoopwetenschap is in handen van de NEVI?

Het academische inkoopdiscours moet opener en levendiger. stellen Marcel Stuijts en Ditmar Waterman. “De hoogleraren zijn geïsoleerd en alle inkoopwetenschap is in handen van de NEVI. Dat is onwenselijk.”

“Inkoopdebat moet levendiger
Twee weken geleden maakte Inkopers-Caf? de balans op van vijftien jaar NEVI-inkoophoogleraren. Daarin werd geconcludeerd dat de leerstoelen aan hun doelstellingen voldoen: de doorontwikkeling van inkoop en de instroom van inkoopstudenten zijn verbeterd. Marcel Stuijts. aanbestedingsdirecteur bij de overheid en Ditmar Waterman. jurist en aanbestedingsexpert bij PIANOo. zijn kritischer. Zij vinden dat het inkoopdebat levendiger moet worden.

Eilandcultuur
Uiteindelijk dreigt alles te blijven steken in de exclusieve club van NEVI. zegt Marcel Stuijts. Hij is directeur van het Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant. In zijn positie als overheidsinkoper is hij teleurgesteld over het wetenschappelijke inkoopdebat. “Begrijp me goed: ik denk dat de NEVI-leerstoelen veel hebben betekend voor het inkoopvak. Inkoop is in overheid en bedrijfsleven hoger op de agenda komen te staan. Maar het valt me op dat de hoogleraren zich opsluiten in vakjargon. ze raken geïsoleerd.” Dat komt het wetenschappelijke debat niet ten goede. vindt Stuijts. “Elke hoogleraar lijkt op zijn eigen eiland te zitten en zich weinig aan te trekken van het werk waar zijn collega’s mee bezig zijn. Er lijkt maar weinig ruimte te zijn voor verfrissende visies vanuit andere academische deelgebieden. voor nieuwe invalshoeken. En ook ideeën vanuit het bedrijfsleven lijken nauwelijks doorgang te vinden. Er is vrijwel nooit kritiek. het lijkt wel of iedereen bang is om elkaar af te vallen.” Daardoor dreigt alles te blijven steken in de exclusieve “NEVI-club’. zegt Stuijts. “Dat is jammer. want we hebben een levendig debat nodig om verder te komen met het inkoopvak. In Engeland zie je dat een dergelijk debat juist bloeit. Vooral ook doordat de wetenschappelijke gebieden niet zo ver van elkaar zijn afgezonderd en verdeeld onder de hoogleraren.”

Kritiek onterecht
Sicco Santema. voorzitter van de NEVI Research Stichting. is het daarmee oneens. “Er vindt jaarlijks op vele momenten onderlinge uitwisseling plaats. ondermeer op congressen.” Daarnaast zijn er twee specifieke momenten van uitwisseling. vertelt Santema: “In januari vindt de WION plaats. een congres waarin onderzoekers bij elkaar komen en er altijd een spreker is van een niet-inkoop discipline. Aan zijn onderwerp wordt een dagdeel besteed. en daarin komt de betekenis van dat onderwerp voor het inkoopvak ruim aan bod. Tijdens dat congres worden de onderwerpen ook op elkaar afgestemd. In het najaar vindt vervolgens de rapportage aan de NRS plaats. waarbij ook alle hoogleraren zijn betrokken. Ook daar wordt gekeken of de onderzoeksgebieden nog aansluiten op elkaar. op de maatschappelijke issues en op de praktijk. Daar zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bij.”


Levendiger debat
NEVI zou echter meer moeten doen met het overheidsinkopen. zegt Ditmar Waterman. “Dat dit niet gebeurt is op zichzelf niet zo vreemd: NEVI is een private vereniging en dus zijn er logischerwijs veel opleidingen private inkoop. Maar NEVI Publiek is gewoonweg een dwerg. Het is jammer dat de verhouding zo scheef ligt.” Stuijts: “De NEVI-hoogleraar voor public procurement doet denk ik goed werk. maar er zou meer ruimte moeten zijn voor anderen om het debat te verlevendigen”. zegt hij. “Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de nieuwe aanbestedingswet. Nu hoor je steeds dezelfde personen en die zijn bijna allemaal van NEVI. Arjan van Weele beijvert al een tijd dat inkooptechnieken meer aandacht krijgen bij aanbesteden. maar het zou goed zijn wanneer hij zelf eens onderzoek doet in het kader van Public procurement en niet vanuit de coulissen dirigeert.”


Onafhankelijk of niet?

Waterman liet onlangs aan de Volkskrant ontvallen dat hij voor PIANOo per definitie geen advies vraagt aan inkoopexperts die op een leerstoel zitten. In het artikel werd gesuggereerd dat de inkoophoogleraren wellicht niet onafhankelijk zouden zijn. Het eerstgenoemde is onzin. stelt Waterman. “Adviezen halen we ook bij NEVI-hoogleraren. dat citaat is verkeerd opgeschreven.” De kwestie van de vermeende onafhankelijkheid van hoogleraren is ingewikkelder: “Ik denk dat ze allemaal integer zijn en het is onzin om te stellen dat ze naar de pijpen van NEVI dansen. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of ze daarnaast ook ongevoelig zijn voor de wensen van NEVI. Ik denk dat het onwenselijk is dat ??n belangenorganisatie alle inkoopwetenschap subsidieert en in beheer heeft. Zeven hoogleraren. allen gefinancierd door NEVI. Het is ook onbegrijpelijk dat er vanuit de universiteit geen leerstoelen beschikbaar zijn die een hoger gehalte van “onafhankelijkheid” hebben. Wetenschap is iets dat alle schijn van afhankelijkheid moet vermijden en boven alle partijen moet staan.”


Andere opleidingen
Santema denkt echter dat het met de onafhankelijkheid van de leerstoelen wel goed zit. “Alle NEVI hoogleraren moeten rapporteren aan de respectievelijke universiteit en moeten daarmee voldoen aan de geldende normen wat betreft publiceren en onderwijs. Als deze normen niet worden gehaald. kan van verlenging geen sprake zijn. Die beoordeling vanuit de universiteit vindt elk jaar plaats. Elke drie jaar wordt besloten of verlenging aan de orde is.” Bovendien heeft NEVI niet alle inkoopwetenschap in handen. zegt Santema: ”Er zijn meerdere universiteiten en hogescholen waar inkoop een vak. een vakgebied of een onderzoeksgebied is. zonder dat er financiering door NRS plaatsvindt. Dan moet je denken aan de universiteiten van Amsterdam. Utrecht. Nijmegen en Groningen en aan de hogescholen van Den Haag en Amsterdam is inkoop een vak. Niet alle inkoopwetenschap is in het beheer van NEVI of de NRS.”


Dat niet alle mogelijke onderwerpen op het gebied van inkoop worden besproken. daarvan is de NRS zich bewust. zegt Santema. “We kijken daarom naar uitbreiding van het aantal leerstoelen.”

Lees ook het op 4 juni gepubliceerde achtergrondartikel: Wat betekenen de NEVI leerstoelen voor het inkoopvak?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.