Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
15
07
14
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Overheidaanbesteding
Soort:

Amsterdamse inkoopdocumenten vrij beschikbaar

De nieuwe zorgtaken zorgen in tal van gemeenten voor hoofdbrekens. Goed nieuws is dat de stadsregio Amsterdam haar kennis nu wil delen.

De stadsregio Amsterdam stelt opgedane kennis beschikbaar voor andere gemeentes en samenwerkingsverbanden van lokale overheden. Inkopers in pakweg Eindhoven, Barneveld of Dongeradeel hebben nu de beschikking over documenten die in de stadregio Amsterdam zijn opgesteld voor de inkoop van zorg. In de stadsregio werken zestien gemeenten samen, die de laatste tijd intensief bezig zijn geweest met hun inkoopproces van zorg. Andere organisaties hoeven daardoor niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen hiervan profiteren.

Ter inspiratie
De stadsregio Amsterdam heeft enkele pakketten van zorg vastgesteld, die het gezamenlijk inkoopt. Grote aanbieders, onder meer in de Jeugd-GGz en de AWBZ kunnen hierop offreren. De documentatie die zij opgestuurd krijgen, is het resultaat van een zorgvuldig proces geweest. Het Regionaal Directeurenoverleg heeft het Regionaal Transitieteam verzocht deze ook ter beschikking te stellen aan andere gemeenten. Het gevolg is dat deze nu vrij te downloaden zijn. De gedachte hierbij is dat zij zich kunnen laten inspireren door onder meer de documenten over jeugdhulp, pleegzorg en persoonlijke verzorging binnen de AWBZ.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.