Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
John Tabbers

John Tabbers

drs. John Tabbers, woonachtig te Waalre, is zelfstandig adviseur met een brede ervaring in kwantitatieve analyses, met name op het gebied van kostenbeheer en aanbestedingsprojecten. Hij publiceert regelmatig over actuele thema’s rond aanbestedingen en kostenbeheer, met als doel ervaringen te delen.

Forceert NS een doorbraak in Schoonmaakland??

Dossier: Column Soort:
Op 10 januari 2010 publiceerde NS Stations bv (h.o.d.n. NS Poort) een aanbesteding voor de schoonmaakdienstverlening m.b.t. 5 stations verdeeld over het gehele land. Dit als eerste proeve voor een schoonmaakinkoopbeleid dat tot doel heeft

Leveren aanbestedingsadviseurs geen toegevoegde waarde?

Dossier: Economie Soort:
Het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra heeft ruim 3.000 aanbestedingen van ‘werken’ geanalyseerd die in 2009 gepubliceerd zijn. Zij concludeert onder meer: “Verlopen aanbestedingen waarbij adviseurs betrokken zijn professioneler dan de aanbestedingen die door de aanbesteders

Inschrijvers: zo verdedigt u uw rechten na het Grossmann-arrest!

Dossier: Column Soort:
Er zijn maar weinig bestekken die géén aanleiding geven tot het gevoel bij een of meer inschrijvers dat er sprake is van een discriminerende besteksformulering. Ik adviseer betreffende inschrijvers om hieromtrent niet alleen vragen te

David en Goliath in Schoonmaakland

Dossier: Inkoop Soort:
Op 22 april 2010 had PIANOo.nl het nieuws-item ‘Sociale criteria bij aanbesteding van schoonmaakdiensten door de rijksoverheid’. Verwezen werd naar een brief van minister Donner aan de 2e Kamer van 13 april. Enkele thema’s in

Zijn inschrijvers schurken.... of inkopers onnozelaars?

Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig Soort:
‘Achteraf bezien’ zullen vele inkopers de geselecteerde inschrijver betitelen als ‘schurk’. De vraag is echter of niet veeleer inkopers betiteld moeten worden als ‘onnozelaars’. Onderstaand doe ik u concrete maatregelen aan de hand gericht op

Maximalisatie van de inschrijvingsconcurrentie......een lippendienst??

Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig Soort:
Maximalisatie van de inschrijvingsconcurrentie. Vraag inkopers er naar en eenieder zal volmondig zeggen dat dit uíterst belangrijk is. Een eerlijke enkeling zal er aan toevoegen dat het ook wel lastig is omdat het betekent dat

Financieringsproblemen? Ga beter aanbesteden!

Dossier: Overheidaanbesteding Soort:
Dankzij de val van het kabinet lijkt het erop alsof er (nog) niet bezuinigd hoeft te worden. De resultaten van de 20 ambtelijke werkgroepen die alvast enige bezuinigingsvingeroefeningen gedaan hebben, mogen nog even in de

Aanbesteders schoonmaakdiensten massaal op verkeerde spoor?

Dossier: Inkoop Soort:
Significant B.V. –een vooraanstaand Inkoopadviesbureau- publiceerde op 26 oktober 2006 een rapport in opdracht van de branchevereniging ‘Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB)’ met als titel “Transparantie en vertrouwen” een objectiverend onderzoek naar de aanbesteding van

Kopieerpapier: prijsstijgingen komen in zicht!

Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig Soort:
Bij een aanbestedingsproject Kopieerpapier waar ik in 2008 bij betrokken was, werd een tariefaanpassingsmethodiek in het bestek opgenomen die gebaseerd was op de ontwikkeling van een samengestelde index die voor 80% bestond uit een pulp-/papier-gerelateerde

Besparen op kosten van postale diensten: nu of nooit?

Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig Soort:
Het Financieel Dagblad van 9 februari 2010 vermeldde als visie van Ger Jacobs, commercieel directeur van TNT Post, dat “uiteindelijk ook zij (dwz de Gemeenten) zullen gaan splitsen”. Dit citaat werd geplaatst in het artikel

Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: een Wensdroom?

Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig Soort:
‘Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden’: een hele mond vol maar wat zou het zijn? Zou het een spiegelbeeld zijn van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?Wat dit laatste betreft is de overheid volop bezig met normstellingen en het opleggen van

Aanbesteding: Hoe het niet moet

Dossier: Overheidaanbesteding Soort:
Op 14 januari j.l. publiceerde een middelgrote gemeente onder het trefwoord ‘Postbezorging’ een aanbesteding voor ‘distributie en bezorging van brieven en poststukken met bestemming binnenland en buitenland’. Aangegeven looptijd van de overeenkomst: 3 jaar. Verdeling

Laten inkopers hun bonus massaal liggen?

Dossier: Inkoop Soort:
Kunnen aanbestedingsresultaten hoger? Analyse van informatie van de aanbestedingskalender met betrekking tot de aanbesteding van kopieerpapier in de periode 2008-2009 toont een gevarieerd beeld: de maximale contracttermijn inclusief optionele verlenging(en) ligt tussen 2 en 5