Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
Marc Brugman

Marc Brugman

Commercieel Directeur van Actos Groep (InQuest, In2Talent, Doxa, Demt-flex) en geeft Aanbestedingsmakelaar.nl uit.

"Good, fast or cheap”… wat is uw inkoopstrategie?

Dossier: Column Soort:
Als serieuze inkoper eis je uiteraard het liefst het maximale van deze drie aspecten van je leverancier. Je wilt de hoogste kwaliteit, uiteraard zo goedkoop mogelijk en bij voorkeur direct geleverd. Hoe realistisch is dat?

Inkoper als 'trusted procurementofficer' ? 1

Dossier: Column Soort:
Inkoper als 'trusted procurementofficer' ?
De Inkoper als een trusted officer, een moderne functiebenaming waar je ‘u’ tegen zegt. Laat het nog even op je inwerken: de ‘trusted procurementofficer’ of kort TPO! Hij (of zij) is expert in het inkoopvak, 1

Een bok schieten 1

Dossier: Column Soort:
Een bok schieten
Het leek zo mooi, wat een mooie aanbieding. Deze leverancier heeft op alle vragen in de uitvraag 100 % gescoord; hij voldoet aan alle gestelde criteria en moet wel de juiste zijn. Dan komt na 1

Ben jij als inkoper vervangbaar?

Dossier: Column Soort:
Ben jij als inkoper vervangbaar?
Voetvolk of spin in het web; hoe beschouw jij jezelf? Ben je onmisbaar, kan jij het verschil maken of behoor je toch meer bij één van de velen? Het één en ander hangt uiteraard af

De arbeidsmarkt Inkoop beweegt! 1

Dossier: Column Soort:
De arbeidsmarkt Inkoop beweegt!
De opleving van de economie heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt van inkoopprofessionals, deze lijkt na een relatief rustige periode de weg naar boven rap te hebben ingezet. 1

Inhuurproces, werk van Inkoop- èn HR professionals 2

Dossier: Column Soort:
Inhuurproces, werk van Inkoop- èn HR professionals
Veel werkgelegenheid in Nederland wordt op een flexibele manier ingezet en de vraag die al decennia speelt is, wie is nu verantwoordelijk voor de inhuur van professionals? Is dat Inkoop, de afdelingsmanager of HR? 2

Collusie en anti-maffia beding

Dossier: Column Soort:
Collusie en anti-maffia beding
Je zult maar als inkoopambtenaar naar eer en geweten een grote aanbesteding gegund hebben, waarin duidelijk bepaalde spelregels en afspraken voor levering zijn opgenomen.

Zijn overheidsinkopers perfectionisten?

Dossier: Column Soort:
Zijn overheidsinkopers perfectionisten?
Recentelijk in het FD een column “Stop het aanbestedingsleed en laat ambtenaren fouten maken” door Meiny Prins met de volgende inspirerende spreuk: ‘Iemand die wel eens fout beslist brengt meer geld in de kist dan

Verwachting inkoop 2016: Stilstaan is achteruitgaan!

Dossier: Inkoop Soort:
Traditioneel kijken vele organisaties en schrijvers in deze periode terug op het afgelopen jaar en doen voorspellingen voor het komende jaar. Ook in inkoopland ontkomen we niet aan een verscheidenheid van visies en veronderstellingen waar

De goede onder de kwade 3

Dossiers: Inkoop, Overheidaanbesteding Soort:
Transparantie en integriteit zijn momenteel zeer actuele sleutelwoorden in de discussies binnen inkoop in de publieke sector. Journalisten, overheden, multinationals, politici en consultants, iedereen heeft het erover en zoekt naar meer. We hebben de 3

Inkopers op de Golfbaan 2014 1

Dossier: Inkoop Soort:
Golf, een sport die wereldwijd bekend staat om het hoge “business” gehalte waarbij het niet zozeer om het (golf) spel gaat maar waarbij vaak ook belangrijke informatie wordt uitgewisseld over de verdeling van de knikkers. 1

Contract managen, negatieve energie 1

Dossiers: Column, Opinie Soort:
In een perfecte ideale wereld zijn geen contracten. In een ideale wereld, zou bij het maken van zakelijke afspraken “een man een man, een woord een woord” voldoende moeten zijn. Praktijk leert helaas, dat het 1

FMQuest, professionele bemiddeling in mensen met daadkracht

Dossier: Global Soort:
Goed nieuws voor Facilitaire organisaties en professionals. Onder de naam FMQuest start InQuest, onder leiding van Marc Brugman, een specialistisch personeelsbemiddelingsbureau voor Facilitaire dienstverlening. Marc Brugman ziet veel synergie tussen InQuest en FMQuest door de

Inkopers op de Golfbaan 2012

Dossier: Inkoop Soort:
Inkoop is TopsportGolf, een sport die wereldwijd bekend staat om het hoge "business" gehalte waarbij het niet zozeer om het (golf) spel gaat maar waarbij vaak ook belangrijke informatie wordt uitgewisseld over de verdeling van

Inhuur via marktplaats in strijd met EU-richtlijn?

Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig Soort:
Inhuur van zzp-ers en interimmers niet zonder meer een B-dienst, zoals vaak wordt verondersteld! Voor menige aanbesteder is het vinden van de juiste CPV code nog al eens een hele worsteling. Als je er niet