Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
Claire Leussink

Claire Leussink

Claire is als consultant werkzaam bij Aeves. Zij houdt zich onder andere bezig met het uitvoeren en begeleiden van (Europese) aanbestedingen en inkooptrajecten in de publieke en private sector.

Nieuwe aanbestedingswet stimuleert innovatief vermogen! 1

Dossier: Column Soort:
Nieuwe aanbestedingswet stimuleert innovatief vermogen!
In het FD van 1 december jl. windt Staf Depla zich op over het gebrek aan ruimte voor innovaties onder de gewijzigde Aanbestedingswet. Hij stelt dat de wet pretendeert innovaties mogelijk te maken, maar juist 1