Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

Jeroen Krol

Jeroen Krol is Hoofd Inkoop bij UWV. UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Over latrelaties en trouwen met je leveranciers

Dossiers: Column, Inkoop, Overheidaanbesteding Soort:
Relaties tussen opdrachtgevers en leveranciers zijn net zo divers als relaties tussen mensen in het dagelijks leven. Ieder mens bepaalt voor zichzelf wat voor relatie hem of haar het beste past: voor de één