Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
01
12
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Wiebeke Sittrop
Dossier: NEVI
Soort:

Bedrijfsomstandigheden opnieuw aanzienlijk slechter: PMI 46.2

Zoetermeer, 2 januari 2012 - De NEVI PMI® kwam in december uit op 46.2, niet veel hoger dan de 46.0 van november. Daarmee was dit de op een na grootste verslechtering in tweeënhalf jaar en was de PMI voor de vierde maand op rij lager dan 50.0. De NEVI PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

De productieomvang daalde voor de derde maand op rij. Het aantal nieuwe orders daalde opnieuw flink. De export orders namen af, maar minder dan de maand ervoor. De productie-achterstanden namen fors af, de grootste afname in 31 maanden. De werkgelegenheid daalde aanzienlijk, en voor de derde maand op rij. De inkoopactiviteiten namen sterk af. De voorraad ingekochte materialen daalde flink. De daling van de inkoopprijzen was fors en de grootste in 28 maanden. De verkoopprijzen bleven hetzelfde. De levertijden werden korter, de tweede keer in 28 maanden dat dit gebeurde.

Redactionele commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven
De recessie zet door, getuige de NEVI Purchasing Managers' Index (PMI) van 46.2 in december (november: 46.0; een waarde <50 wijst op een teruglopende economie). Dit is geheel volgens verwachting. Twee opvallende zaken: 1) het aantal orders loopt nog verder terug. Dat geldt vooral voor binnenlandse orders. Export orders liepen in slechts een zeer geringe mate terug; 2) bedrijven zijn hun investeringen in werkkapitaal aan het terugbrengen. Voorraden in gereed product, onderhanden werk en grondstoffen worden sterk verminderd. Dat is nodig om voldoende financiële buffers voor de komende maanden op te bouwen. Ondernemers handelen in dit opzicht verstandig en ook snel. Men wil het er kennelijk niet op laten aankomen. Ook is men nu al (voor de derde maand op rij) bezig het personeelsbestand te reduceren. Inkoopprijsverlagingen worden niet direct doorvertaald in de vorm van lagere verkoopprijzen. Ook dat lijkt verstandig; je kunt afhankelijk van wat de markt verder gaat doen je verkoopprijzen altijd nog naar beneden bijstellen. Hoe doen Nederlandse industriële bedrijven het ten opzichte van het buitenland? Goed, ben ik van mening. De Duitse PMI laat eenzelfde beeld zien als in ons land. Beide landen doen het beter dan gemiddeld in de Eurozone. De Italiaanse economie doet het veel slechter dan de onze, maar dat zal niemand verbazen. Voor de komende maanden zullen ondernemers, zoals eerder aangegeven, rekening moeten houden met matige marktomstandigheden. Exportgevoelige bedrijven zullen waarschijnlijk minder hard getroffen worden dan bedrijven die uitsluitend op de Nederlandse markt zijn aangewezen. Mijn rapportcijfer voor deze maand is ongewijzigd: 6.3.

Productie index
De Nederlandse productiebedrijven verkleinden hun productieomvang in december voor de derde opeenvolgende maand. Dit werd zichtbaar in de seizoensmatig aangepaste Productie index die uitkwam onder de geen-veranderingsgrens van 50.0. De daling van de productieomvang was beperkt en kleiner dan de aanzienlijke daling van november. Van de 23% van de panelleden die een daling noteerde, meldde een aantal dat dit het gevolg was van een vermindering van de vraag.

Productie niet gereed index
De Nederlandse productiebedrijven verkleinden in december opnieuw de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk. Deze afname was bovendien fors en de grootste in de afgelopen 31 maanden. Ongeveer 36% van de deelnemers aan het onderzoek maakte melding van kleinere achterstanden vergeleken met november. Een groot aantal van hen schreef dit toe aan pogingen om de productieomvang op peil te houden en aan de maanden van daling van het aantal ontvangen nieuwe orders.

Werkgelegenheid index
De werkgelegenheid in de Nederlandse productiesector daalde in december voor de derde opeenvolgende maand. Deze daling was gelijk aan die van november: de grootste dalingen sinds februari 2010. De bedrijven schreven deze afname van de personeelsbestanden over het algemeen toe aan de minder grote hoeveelheid werk. Slechts 8% van de panelleden noteerde in deze maand een toename van het aantal personeelsleden bij hun bedrijf.

Over de NEVI PMI…
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI) is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50,0 geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is. De NEVI PMI wordt opgesteld aan de hand van maandelijkse vragenlijsten die circa 350 inkoopmanagers uit Nederland invullen.

Over NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management…
NEVI is hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Als kenniscentrum van en voor inkoopprofessionals en een netwerk van circa 8.000 personen, maakt  NEVI inkoopkennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Dit doet NEVI onder andere door  het organiseren van congressen en netwerkbijeenkomsten, het geven van opleidingen en trainingen, het uitgeven van publicaties en het subsidiëren van hoogleraren, lectoren en promovendi op het gebied van inkoop- en supply management.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.