Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
10
10
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Inkoop
Soort:

Bedrijfsomstandigheden verbeteren minder door afname nieuwe orders

De groei van de productieomvang was het kleinst in veertien maanden. De nieuwe orders in totaliteit daalden voor het eerst sinds juni 2009. De export orders bleven echter nog steeds licht groeien.

De werkgelegenheid steeg opnieuw en in aanzienlijke mate. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam voor de derde maand af. De inkoopprijsinflatie was opnieuw flink en groter dan vorige maand. De bedrijven probeerden dit te vertalen in hogere verkoopprijzen. Een aantal bedrijven meldde echter dat de forse concurrentie dit bemoeilijkte.

De levertijden werden langer en de voorraden ingekochte materialen namen af.
De inkoopactiviteiten namen toe.

Drie deelindexen uitgelicht:

Nieuwe orders index
De seizoensmatig aangepaste Nieuwe orders index kwam in september voor de eerste keer sinds juni 2009 uit onder de geen verandering grens van 50.0. De onderzochte bedrijven gaven aan dat deze daling van het aantal ontvangen nieuwe orders het gevolg was van stagnerende markten en het verliezen van belangrijke klanten. De daling was echter gering omdat sommige markten zich bleven herstellen na de recente economisch crisis.

Verkoopprijs index
De verkoopprijzen stegen in september voor de zevende opeenvolgende maand en de inflatie was iets groter dan in de vorige onderzoeksperiode. De gegevens wijzen er op dat de Nederlandse productiebedrijven de hogere inkoopprijzen (veroorzaakt door slecht weer en schaarste van een aantal grondstoffen) hebben doorberekend.Inkoopprijs index

De inkoopkosten stegen in september aanzienlijk en deze toename lag opnieuw boven het onderzoeksgemiddelde op lange termijn. Dit was de hoogste inflatie van het derde kwartaal. De hogere grondstofprijzen werden toegeschreven aan de tekorten van metalen zoals staal, aluminium en koper alsmede aan het slechte weer, waardoor de prijzen voor voedingsmiddelen stegen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.