Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
07
12
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: PMI
Soort:

Bedrijfsomstandigheden verslechteren nog steeds

De NEVI PMI®  steeg van 47.6 in mei naar 48.9 in juni. Hiermee komt de huidige periode van krimp op vier maanden.

De productieomvang daalde in juni voor de derde opeenvolgende maand, zij het gering. Het aantal nieuwe orders daalde opnieuw aanzienlijk, maar minder dan in mei. Ook het aantal export orders daalde, en wel in de grootste mate sinds november vorig jaar. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde opnieuw fors.

De personeelsbestanden namen voor de derde maand op rij af. Zowel de voorraad ingekochte materialen als de voorraad gereed product nam af, evenals de inkoopactiviteiten.

Voor het eerst in zes maanden was er een (lichte) daling van de inkoopkosten. De verkoopprijzen daarentegen, werden aanzienlijk hoger.

Redactionele commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven.
Nederland gaat het zomerreces in zonder economisch herstel. Dat laat nog even op zich wachten, gezien de NEVI Purchasing Managers Index (PMI), Deze kwam voor juni uit op 48.9, hetgeen wijst op een verdere verslechtering van de bedrijfsactiviteiten. De PMI scoort nu 9 van de laatste 10 maanden lager dan 50. De recessie zit stevig in het zadel. Ondanks aanvankelijk goede exporten. Maar deze laten nu sinds vorige maand een daling zien (Export order index juni: 48.6). Dat in combinatie met een lagere binnenlandse vraag, leidt tot lagere productievolumes. Daardoor hebben bedrijven minder mensen nodig; arbeidscapaciteit wordt op dit moment afgebouwd. Enig lichtpunt in juni was de afnemende inkoopprijsinflatie. Voor het eerst sedert vele maanden werden produkten (olie, staal, kunststoffen) goedkoper. Hetgeen niet verhinderde dat bedrijven hun verkoopprijzen fors verhoogden in een poging hun marges te herstellen na de kostenstijgingen van de vorige maanden. Het wordt naar mijn inschatting een hete zomer. Reden waarom ik  mijn rapportcijfer naar 5.9 verlaag (vorige maand: 6.2).

Drie deelindices uitgelicht:

Productie index
Na de seizoensmatige aanpassing was er in juni sprake van een lichte daling van de productieomvang. Hiermee komt de huidige periode van krimp op drie maanden. De aanhoudend zwakke productie was volgens de panelleden grotendeels het gevolg van de daling van het aantal ontvangen nieuwe orders..
 

Verkoopprijs index
De verkoopprijzen van de Nederlandse productiebedrijven waren in juni voor de zesde opeenvolgende maand hoger. Ongeveer 12% van de panelleden meldde dat zij hun prijzen hadden verhoogd. Dit werd grotendeels gedaan om de marges te herstellen na de hogere inkoopkosten van de afgelopen maanden.


 

Inkoopprijs index
De gemiddelde inkoopprijzen die door de Nederlandse producenten werden betaald, daalden in juni voor de eerste keer in zes maanden. Deze lichte daling staat in duidelijk contrast met de forse prijsstijgingen die eerder dit jaar werden genoteerd. De bedrijven maakten melding van prijsdalingen voor een aantal producten, waaronder kunststoffen en staal.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.