Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
03
05
16
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossiers: Duurzaam inkopen, Inkoop
Soort:

Bedrijfsresultaat Campina neemt toe door lage inkoopkosten

Bedrijfsresultaat Campina neemt toe door lage inkoopkosten

Het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina is in 2015 toegenomen met 17,8 procent. De lagere inkoopkosten zijn hier mede de oorzaak van. Dit blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. De kostprijs van de omzet is gedaald met 6,2 procent. Dit is vooral het gevolg van de lagere prijs voor boerderijmelk, kostenverlagende maatregelen en het verbeteren van de inkoopcondities voor de overige grondstoffen en verpakkingsmaterialen.

Door de lagere garantieprijs is de vergoeding aan de melkveehouders in 2015 afgenomen met 13,4 procent. Dit ondanks de toename van de melkaanvoer met 6,4 procent.

Broeikasgassen verminderen
Duurzame inkoop staat naast het bedrijfsresultaat in het gehele jaarverslag centraal. FrieslandCampina heeft het doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 gelijk te houden of te verminderen ten opzichte van 2010. Binnen deze doelstelling vallen de broeikasgassen van de boerderijen, het transport van boerderij naar productielocatie en de verwerking van de zuivel.

Groene productieketen
Om deze klimaatneutrale groei te realiseren, werkt Campina aan initiatieven voor een duurzame productieketen. Dit betekent een duurzame melkveehouderij, de inkoop van duurzame grondstoffen en het terugdringen van het gebruik van energie bij het produceren van zuivelproducten. Ook stimuleert het zuivelbedrijf met behulp van groencertificaten de melkveehouders duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen of biomassa.

Duurzame grondstoffen
FrieslandCampina streeft ernaar om in 2020 alleen nog agrarische grondstoffen in te kopen uit volledig duurzaam beheerde bronnen. Dit gaat onder meer om cacao, soja, palmolie, fruit, rietsuiker, bietsuiker, zetmeel en papier. Dit zijn producten met erkende certificaten of producten waarvoor een plan voor duurzame ontwikkeling in samenwerking met de leveranciers wordt opgesteld.

Hernieuwbare energie
In 2020 wil Campina 100 procent duurzame elektriciteit gebruiken uit hernieuwbare bronnen en daarvan zoveel mogelijk laten opwekken via de melkveehouders. Deze melkveehouders kunnen duurzame energie produceren en de groencertificaten aan Campina verkopen om daarmee het elektriciteitsverbruik te verduurzamen.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor Inkopers-café zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@inkopers-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.