Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
10
11
09
Maarten Smits van Oyen
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Maarten Smits van Oyen
Dossier: Logistiek
Soort:

Bedrijven likken hun wonden na outsourcingstraject

De laatste tijd hoor je steeds meer van bedrijven die  hun wonden likken na een outsourcingstraject, dan wel van een management dat blijft volhouden dat het een groot succes is terwijl de werkvloer wel beter weet. Er zijn zelfs geluiden te horen dat outsourcen niet langer op de agenda van directies zou staan.

Wat gebeurt hier? Outsourcing was toch een mode woord; je moest als zelfrespecterend bedrijf toch wel mee met deze nieuwe trend ?
De kern van de materie is dat een weloverwogen keuze voor outsourcing en een perfecte uitvoering ervan een bedrijf grote concurrentievoordelen zal opleveren. Maar … de meeste bedrijven hebben de outsourcing onvoldoende overdacht, respectievelijk voeren deze “sloppy” uit. Het slechtst denkbare scenario is een combinatie van de twee.

Focus

De concurrentie neemt hand over hand toe en in economisch zware tijden zie je zelfs bedrijven vanuit aanpalende sectoren aan landjepik doen om extra omzet te genereren; de snelheid van productintroducties neemt toe; klanten drukken de prijzen steeds verder; marges degenereren; etc.
Het management moet zich beraden op de core-business : willen wij nog alles zelf blijven doen?, waarmee willen wij ons onderscheiden en waarop willen we onze management aandacht richten? Dit vereist keuzes, vaak lastig, maar essentieel voor de continuïteit van de onderneming. Niks doen is geen optie.

Ieder bedrijf zou zich alleen op die taken moeten richten, waarmee het zich onderscheidt van de rest van de markt en die dus de concurrentiekracht bepalen. De core-business dus. Bijv. in geval van discrete productie draait het om (R&D), ontwerp en engineering, marketing en distributie (sales). Daar liggen de kernactiviteiten van deze ondernemingen. De overige disciplines, zoals productie,  facilitair, logistiek en  IT kunnen (deels) uitbesteed worden.

Vlaggeschepen
Voor ieder bedrijf is het antwoord op de vraag wat nou de core-business is, weer anders. Succesvolle bedrijven die deze keuzes gemaakt en geïmplementeerd hebben, zijn o.m. Nike (productie is geoutsourced), Philips Medical Systems (grote delen van productie en logistiek zijn geoutsourced), KPN (logistiek geoutsourced), de electronica sector (o.m. Nokia en HP hebben produktie en logistiek goeddeels geoutsourced), FMCG (productie), automotive (productie, logistiek) en vliegtuigbouw (productie, logistiek).

Waarom uitbesteden ?

Onafhankelijk van de uit te besteden activiteit, zijn de overwegingen om uit te besteden steeds dezelfde :

  1. Concentratie op kernactiviteit
  2. Minder “management-sores”
  3. Vergroting ROI; door vermindering activa, vermindert het balanstotaal, waardoor per saldo het rendement op geïnvesteerd vermogen groeit
  4. Vaste kosten worden variabel
  5. Minder investeringen
  6. Hoger niveau van dienstverlening door gebruik maken van de kennis van gespecialiseerde partijen
  7. Lager afbreukrisico - de operationele en financiële risico’s worden bij de outsourcing provider
  8. Meer flexibiliteit.

Uitbesteding van productie
Outsourcing van produktie bestaat in allerlei vormen. De meest pure vorm is die waarbij op basis van tekeningen extern wordt geproduceerd wat wij zelf ook deden. Na verloop van tijd wil de organisatie zelf niet meer investeren in nieuwe typen machines en worden nieuwe bewerkingen uitbesteed “contract manufacturing”. Vervolgens wordt het inkoop van “finished goods” (zelf ontwikkeld maar compleet extern geproduceerd) om tenslotte te eindigen met handelsinkoop (we kopen voor ons nieuwe producten op de wereldmarkt i.p.v. ze zelf te ontwikkelen en te produceren).
Issues die spelen bij uitbesteding (naar lage lonen landen) zijn kwaliteit, levertijd, copieerproblemen, e.d.

Logistiek outsourcen
Al sinds mensenheugenis wordt transport uitbesteed. Vandaag de dag door vrijwel alle ondernemingen. Maar, steeds vaker worden ook andere logistieke activiteiten uitbesteed.
Uitbesteding verschuift van traditionele activiteiten als transport, opslag en handling, naar toegevoegde waarde activiteiten zoals herverpakken, recycling, assemblage, testen, ondersteund door de juiste informatietechnologie en zelfs is een verschuiving waarneembaar naar het overdragen van supply chain management: de verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van de logistieke concepten en voor het realiseren van nog hogere niveaus van dienstverlening. De vraag is hoe dit succesvol te realiseren is.
Niet altijd is men tevreden over de samenwerking : over de ontwikkeling van de tarieven of de beloofde verbeteringen die niet komen. Het management van logistieke dienstverleners denkt onvoldoende strategisch na over de samenwerking en de ICT-systemen functioneren niet naadloos. Kortom, het gaat niet vanzelf goed.

Waarom zo veel treurnis?
Zoals al betoogd is uitbesteding een delicaat proces, zeker als het een “big bang”-achtige operatie betreft. Het kan op vele fronten fout gaan. Intern is het draagvlak onvoldoende aanwezig en gaat de eigen organisatie tegenwerken, de leverancierskeuze is onvoldoende doordacht, de transitie is niet goed gepland en leidt al tot problemen, het contract is onvoldoende goed dichtgetimmerd of het management van de nieuwe partner/leverancier is niet geregeld.
Als één of meerdere van deze zaken onvoldoende is geregeld, zit uw organisatie met een hele grote berg problemen en zullen de voordelen omslaan in grote nadelen. Daarom is het adagium: laat u begeleiden door adviseurs die dit traject al vaker en succesvol doorlopen hebben. Het kost wat maar dan krijg je ook wat. Alleen dan zult u de vruchten van de uitbesteding daadwerkelijk en snel kunnen plukken. Of … toch maar weer aan dezelfde steen stoten?

Maarten Smits van Oyen
Door Maarten Smits van Oyen
Maarten Smits van Oyen is mede-eigenaar en directeur van Xentys, dat zich richt op outsourcing van inkoop. Daarvoor is hij gedurende 10 jaar mede-eigenaar en directeur van InQuest geweest. Zijn carrière begon bij KPN waar hij 12 jaar werkte, met name op (management) posities binnen de inkoop. In inkopend Nederland heeft Maarten Smits van Oyen een bekende naam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.