Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
10
11
09
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Onbekend
Dossier: Grondstoffen
Soort:

Begin van grootschalige verduurzaming van de cacaoteelt

De aankomst van de eerste zak UTZ CERTIFIED cacao, vandaag in de haven van Amsterdam, markeert het begin van grootschalige verduurzaming van de cacaoteelt.

Op initiatief van UTZ CERTIFIED en Solidaridad hebben wereldwijd cacaoboeren, grote bedrijven en ontwikkelings- en milieuorganisaties de handen ineen geslagen. Doel van de samenwerking is duurzame cacaoteelt op grote schaal. De initiatiefnemers hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt met Ahold, Cargill, Ecom, Heinz Benelux, Mars, Nestlé, Oxfam Novib, WNF en het Initiatief Duurzame Handel. Deze eerste cacao komt van twee coöperaties uit Ivoorkust die afgelopen september als eersten het UTZ certificaat hebben verkregen.

Problemen in de cacaoteelt
Driekwart van alle cacao wereldwijd komt uit West Afrika, met Ivoorkust (40%) en Ghana (20%) als grootste producenten. De cacaoteelt staat onder zware druk. Schimmelziektes, slecht onderhoud van de plantages en bodemuitputting bedreigen de productiviteit en kwaliteit. De agrarische en economische infrastructuur is onderontwikkeld. De boeren en hun gezinnen verdienen niet genoeg met hun cacao teelt om hiermee een duurzame toekomst voor henzelf en hun gezinnen op te kunnen bouwen. Terwijl de wereldwijde consumptie van chocolade toeneemt, valt de productie op veel plaatsen terug.

Nadruk op productiviteit en kwaliteit
Veel certificeringen leggen nadruk op de sociale en ecologische omstandigheden. UTZ CERTIFIED heeft daarnaast en bovenal veel aandacht voor de economische duurzaamheid. De gemiddelde productiviteit kan bijvoorbeeld flink omhoog door training van boeren en gebruik van goed plantmateriaal, betere bemesting, effectieve ziektebestrijding en gecontroleerde verwerking. Dat komt ook de productkwaliteit ten goede. De aangesloten boeren hebben hiervoor een intensieve training van acht maanden gevolgd, verzorgd door Cargill in samenwerking met de lokale partners. De eerste lading gecertificeerde cacao is van aanmerkelijk betere kwaliteit dan voordien.

Inkomensverbetering

‘Certificering zorgt bovendien voor ruimere toegang tot de wereldmarkt en stabielere handelsrelaties. Die zijn nodig voor de verhoging van het boereninkomen’, zegt Daan de Vries, manager cacaoprogramma UTZ CERTIFIED. ‘Om meer te gaan verdienen, zal een cacaoboer met meer en betere bonen de markt op moeten. En door efficiëntere teelt kan het inkomen nog verder stijgen.’ Toegang tot agrarische hulpmiddelen, landbouwvoorlichting en kredietfaciliteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Het bedrijfsleven, ontwikkelingsorganisaties en lokale overheden zijn samen in staat die toegang te realiseren.

Meer dan certificering alleen
Certificering is een hulpmiddel voor de gewenste duurzame ontwikkeling. Maar er is meer nodig voor goede economische ontwikkeling, zoals goede wetgeving, wegen en scholen. In de maatschappelijke verhoudingen valt ook veel te verbeteren. Vrouwen hebben nauwelijks zeggenschap terwijl zij wel volop in de cacaoteelt werken. Nico Roozen (directeur Solidaridad en bestuursvoorzitter van UTZ CERTIFIED) stelt: ‘Moeders investeren in de toekomst van hun kinderen en sturen ze naar school. Als we de positie van vrouwen kunnen versterken heeft dat een positief effect op de kansen van de nieuwe generatie om aan armoede te ontsnappen.’ 

Brede medewerking bedrijfsleven
Nederland is een grote speler in cacao. Een zesde van de wereldproductie wordt verscheept naar de haven van Amsterdam. De bij UTZ CERTIFIED betrokken bedrijven vertegenwoordigen meer dan 40% van de wereldwijde handel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.