Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
19
10
15
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Inkoop
Soort:

Bij softwareontwikkeling vaak geen afspraken over auteursrecht

Bij softwareontwikkeling vaak geen afspraken over auteursrecht

Bij de uitbesteding van softwareontwikkeling verzuimen inkopers vaak afspraken te maken over het auteursrecht. Originele software is auteursrechtelijk beschermd en kan geoctrooieerd worden. In de meeste contracten voor ontwikkelingsopdrachten wordt echter met geen woord gerept over de toekenning van deze intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever vindt het vaak vanzelfsprekend dat de rechten hem toekomen; hij heeft de ontwikkeling immers bekostigd.

Zo vanzelfsprekend is dat echter niet, stelt Joost Becker, auteursrechtadvocaat bij Dirkzwager Advocaten & Notarissen tegen Computable. “Het is een misverstand dat de opdrachtgever alle rechten krijgt over de software, omdat hij de opdracht betaalt. Originele software is auteursrechtelijk beschermd en de auteursrechten blijven volgens de Nederlandse Auteurswet bij de maker, tenzij anders is overeengekomen. Maak als opdrachtgever dus schriftelijke afspraken over de overdracht van de auteursrechten. Regel je deze overdracht niet, dan krijg je hooguit gebruiksrecht op de software of applicatie, maar je bent juridisch gezien niet de eigenaar.”

Vooraf vastleggen
Een overdracht van de rechten is niet altijd relevant. “Bij standaardprogrammatuur, waar alleen een schil omheen wordt gebouwd, heb je als afnemer niet veel belang bij het verkrijgen van de rechten op de software. Misschien wel op de look en feel van de gebruikersinterface. Wanneer er maatwerksoftware gemaakt wordt, waarbij de broncode en objectcode speciaal voor jou zijn geschreven en bepaalde functies speciaal voor jouw eigen product of dienst zijn gemaakt, dan heb je er meestal wel een groot belang bij dat contractueel wordt vastgelegd dat de rechten aan jou toekomen. Die afspraken moet je vooraf vastleggen, omdat het moeilijk kan zijn om achteraf een overdracht af te dwingen als de leverancier dat weigert”, adviseert Becker.

Zorgvuldig formuleren
Auteursrechtcontracten moeten volgens Becker zorgvuldig geformuleerd zijn. “Het contract moet bijvoorbeeld duidelijk aangeven wat de software behelst en waarom partijen de overdracht willen regelen. Het is ook raadzaam om al het voorbereidende materiaal en de documentatie onder de overdracht te laten vallen. De leverancier moet naast de broncode en de objectcode, ook alle documentatie afgeven, evenals de informatiedragers daarvan.

Afstand persoonlijkheidsrechten
Becker adviseert ook een regeling in het contract op te nemen, waardoor aanpassingen aan de software vooraf worden overgedragen. Voornamelijk bij maatwerk dient de maker afstand te doen van eventuele persoonlijkheidsrechten, voor zover de wet dat toelaat. Die persoonlijkheidsrechten zijn bijvoorbeeld het recht van de maker om zich te verzetten tegen het gebruik van de software als daarbij niet zijn naam is vermeld. Ook verzet tegen wijzigingen in de software vallen hieronder. “Als de software wordt overgedragen wil je meestal niet dat de naam van de maker nog steeds wordt vermeld. Wat ik ook altijd adviseer is het regelen van een garantie dat er geen auteursrechten bij derden rusten op datgene dat wordt overgedragen.”

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor Inkopers-café zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@inkopers-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.