Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
18
08
10
Kristel Hurenkamp
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Kristel Hurenkamp
Dossier: Economie
Soort:

Bouwsector bespaart met elektronisch factureren

Er is een nieuw platform voor elektronisch factureren in de bouw gelanceerd. Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, heeft een contract getekend met ZET Solutions.

Elektronisch factureren kan de administratieve lasten in de bouwsector verkleinen. Dit lukt echter alleen als de factuurdata en daaraan verwante berichten op basis van standaarden eenvoudig door administratieve systemen kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd. Jaarlijks verstuurt de bouwsector gemiddeld 18 miljoen facturen. De kosten van verzending en verwerking van een papieren factuur bedragen ongeveer 25 euro per factuur, een elektronisch factuur kost daarentegen ‘maar’ 8 euro. Dit komt voor de bouwsector neer op een besparing van ruim 300 miljoen euro per jaar. Het nieuwe platform is een sectorbrede oplossing. Kleine en grote bouwbedrijven kunnen zich hier bij aansluiten.

Optimale aansluiting
Jan van Tuinen, directeur van Bouwend Nederland vindt dat het nieuwe platform tegemoet komt aan de wens van de bouwsector. “We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen en eisen ten aanzien van elektronisch factureren”, aldus Van Tuinen. “Onze bevindingen zijn verwerkt in zowel de technische als de commerciële vervolmaking van het platform, waardoor het optimaal aansluit bij de wensen die binnen de sector leven.” Het is de bedoeling dat het nieuwe platform voor elektronisch factureren begin volgend jaar in gebruik is.

Kristel Hurenkamp
Door Kristel Hurenkamp
Kristel Hurenkamp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.