Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
16
07
10
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: NEVI
Soort:

Brief NEVI aan informateur: Overheid laat 10 miljard besparing liggen

NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management, heeft een open brief naar de informateur gestuurd. In deze brief, die is verschenen in de PM Formatiespecial en de Staatscourant, wijst NEVI de informateur op een ongekende kans die Nederland heeft. Door slim inkoop- en opdrachtgeverschap kan de overheid namelijk jaarlijks ruim 10 miljard besparen. Zonder pijn!

Integendeel zelfs, zegt de voorzitter van NEVI, Wim Dressel: “Wij doen vier voorstellen waarmee niet alleen 10 miljard wordt bespaard, maar waarmee ook maatschappelijke waarden als duurzaamheid, innovatie en tijdwinst voor het MKB veel sterker naar voren komen. Nederland wordt dus beter van deze besparingen. Dat komt omdat de overheid bij professioneel inkoperschap geen hindermacht meer is, maar juist een stimulator van de sectoren waar zij inkoopt.”

NEVI heeft in een eerder stadium de politieke partijen vier voorstellen voorgelegd om de overheidsinkoop te hervormen. Daar is weinig respons op gekomen, stelt Dressel: “Is het te simpel, te moeilijk of allebei? Feit is, dat het erop lijkt dat de overheid die 10 miljard op jaarbasis gewoon laat liggen. Ik vind dat onverantwoord, omdat de meeste bezuinigingen die nu in voorbereiding zijn, Nederland zullen verschralen. Je zou zeggen dat elke cent bezuiniging met positieve effecten, snel ingeboekt zou worden. In het belang van Nederland en om er alles aan te hebben gedaan, hebben we nu deze brief aan de informateur geschreven.”

De vier voorstellen
De voorstellen van NEVI zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring van de vele overheidsinkopers die bij NEVI zijn aangesloten en ervaringen uit de ons omringende landen. Elders in de EU worden deze besparingen namelijk al gerealiseerd! De vier voorstellen zijn:

1.    Creëer maximale waarde op alle fronten
Zet bij de inkoopfunctie van de overheid de maximale waarde (best value for the tax payer’s money) voorop, binnen de budgetten die zijn vastgesteld. Dus niet blind voor de laagste prijs gaan!

2.    Koop slim in, dat bespaart geld en energie
Stap af van de doorgeslagen decentralisatie en kies voor een model van vrijwillige deelname aan raamcontracten. Door de raamcontracten niet voor grote percelen, maar voor relatief kleine percelen af te sluiten, profiteert ook het MKB.

3.    Zorg voor inbedding professioneel inkopen en aanbesteden
De inkoopfunctie van de overheid moet niet alleen (zoals tot nu toe gebeurt) als onderdeel van het operationele beleid benaderd worden, maar vooral ook als onderdeel van het tactisch en strategisch beleid.

4.    Zorg voor een goede Aanbestedingswet
Een Aanbestedingswet die uitgaat van angst, overregulering en een focus op rechtmatigheid in plaats van doelmatigheid, zet de inkoopfunctie van de overheid volkomen op slot. Eis van de nieuwe Aanbestedingswet dat deze Nederland vérder helpt.

Meer informatie inzake deze voorstellen kunt u vinden op de webpagina NEVI-Slim overheidsinkopen. Deze voorstellen zijn nader uitgewerkt in papers die bij NEVI verkrijgbaar zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.