Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
21
01
05
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Commotie om aanbestedingsplicht gemeenten en 'inbesteding'

Stadt Halle kreeg van het Europees Hof te horen dat de inzameling en verwerking van afval europees aanbesteed dient te worden. Stadt Halle is voor 75% eigenaar van het bedrijf dat de opdracht oorspronkelijk gekregen had. De rechter oordeelde echter zeer stellig dat zelfs bij een meerderheidsbelang niet zonder meer 'inbesteed' mag worden.
In eigen land moesten minister Brinkhorst (economische zaken) en de Ralph Pans (voorzitter directieraad VNG) om de tafel om de gemoederen te bedaren. De gemeenten verzetten zich fel tegen het Aanbestedingsreglement Werken 2004. De VNG blies er zelfs het bestuurlijke VNG-congres voor af.

In april van afgelopen jaar publiceerde Signifcant een onderzoek naar naleving van de aanbestedingsregels. Conclusie destijds was dat de gemeenten massaal de regels aan de laars lapten: slechts 9% van de aanbesteedplichtige inkooppakketten werd daadwerkelijk aanbesteed. Sindsdien heeft minister Brinkhorst aanbesteding door gemeenten hoog op zijn aandachtslijstje staan. Op het departement EZ bestaat namelijk de indruk dat gemeenten bestaande praktijken niet willen veranderen. De VNG heeft op haar beurt geprobeerd meer duidelijkheid te verschaffen over de problematiek die bij afzonderlijke gemeenten een rol kunnen spelen.

De minister heeft de gemeenten opgeroepen het verzet tegen het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2004 te staken. Volgens de VNG is dat echter alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk en acht het daarom waarschijnlijk dat de ARW 2005 pas aan het eind van dit jaar vastgesteld kunnen worden.

Inbesteding
Inbesteden van opdrachten is het verlenen van opdrachten aan eigen bedrijfsonderdelen of organisaties waarbij sprake is van een gezagsrelatie. Bijvoorbeeld doordat de opdrachtverstrekker (deels) eigenaar is van de opdrachtnemer. De ontstane commotie in Halle gaat over de discussie of een gemeente een opdracht mag inbesteden aan een organisatie waarvan zij slechts 75% eigenaar is. Cruciaal lijkt hierbij dat de resterende 25% van de aandelen in private handen is. De rechter bepaalde dat in een dergelijk geval inbesteden niet tot de mogelijkheden behoord.


Meer informatie over aanbesteden:
inkoop-overheid.pagina.nl

Meer informatie over inbesteden en het 'Stadt Halle'-vonnis:
Stadt Halle arrest over inbesteden (Europa Decentraal)
Inbesteding blijft ingewikkeld vraagstuk (Europa Decentraal)
Persbericht Europees Hof van Justitie
Deelname privaat kapitaal verplicht tot aanbesteden (Aanbestedingen Online)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.