Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
16
04
13
Peter Streefkerk
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Peter Streefkerk
Dossiers: Geen categorie, Inkoop
Soort:

Concurrentie Fyra ligt op de loer

De NS onderzoeken momenteel alternatieven voor de Fyra. Na alle commotie begin dit jaar werd het angstwekkend stil rondom de Fyra. Berichten van Ansaldo Breda dat de technische problemen binnen zeer korte tijd op te lossen waren bleken niets waard te zijn. Sinds januari rijden er geen Fyra hogesnelheidstreinen en dat kost de NS miljoenen. Een oplossing is dus dringend gewenst.

Volwaardig alternatief gezocht
Vorige week bezochten leden van de Tweede Kamer de Fyra werkplaats in Amsterdam. Bij die gelegenheid meldde NS-directielid Merel van Vroonhoven dat de NS op zoek is naar een volwaardig alternatief voor de Fyra V250. Momenteel vindt nog technisch onderzoek plaats of de Fyra betrouwbaar genoeg is om in de toekomst weer te kunnen rijden. Daar bestaan serieuze twijfels over. Volgens NS-topman Bert Meerstadt kan het onderzoek pas op zijn vroegst in juni van dit jaar klaar zijn. Een nieuwe misser kan hij niet gebruiken. Vandaar het zorgvuldige en langdurige onderzoek.

Concurrenten melden zich
Inmiddels zijn er drie maanden in gepaste stilte verstreken en hielden de concurrenten zich ook gedeist. Vorige week meldde Arriva, een volle dochter van Deutsche Bahn, dat zij een passend alternatief voor de Fyra konden aanbieden. Details ontbraken maar zouden in gesprekken met de NS nader zijn toegelicht. Verder diende Deutsche Bahn zelf ook een voorstel in bij staatssecretaris Mansveld. Met name interessant omdat Deutsche Bahn reeds sinds de 80-jaren van de vorige eeuw succesvol hogesnelheidstreinen laat rijden. Tenslotte hebben ook de Nederlandse zakenman Maarten van den Biggelaar en Thello, een dochter van de Italiaanse spoorwegen, een oogje laten vallen op de exploitatie van het hogesnelheidsnet.

NS zit ook niet stil
In de tussentijd zijn de NS naast het technisch onderzoek ook druk bezig met het zoeken naar alternatieven. De Fyra V160 rijtuigen die momenteel probleemloos worden ingezet zijn in onvoldoende aantallen beschikbaar. De NS kijkt dan ook serieus naar buitenlands materieel dat op relatief korte termijn in combinatie met de Fyra V160 kan worden ingezet. Daarnaast onderzoekt de NS de mogelijkheden over klassiek spoor een hogesnelheidsverbinding te regelen. Dit alles om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Uitwerking verschillende scenario’s
De politiek begint zich bij monde van met name het CDA intussen ook te mengen in de discussie. Verantwoordelijk staatssecretaris Mansveld gaf eind februari in de Tweede Kamer aan dat zij alle mogelijke scenario’s laat uitwerken. In de scenario's wordt onder meer gekeken wat juridisch en technisch kan en wat de kosten zijn van de mogelijke oplossingen. Belangrijk voor de scenario’s is vanzelfsprekend de uitkomst van het technisch onderzoek, dat echter pas in juni zal zijn afgerond. Tot die tijd zullen er ook geen goed onderbouwde scenario’s mogelijk zijn.

Europese aanbesteding alternatief scenario
Wat in de hele discussie over de vervanging van de Fyra tot nu toe onderbelicht is gebleven zijn de aanbestedingsrechtelijke consequenties van de mogelijke alternatieven. In principe is de exploitatie van de hogesnelheidslijn Europees aanbestedingsplichtig. In 2004 resulteerde dat in twee offertes met als winnaar het Italiaanse AnsaldoBreda. Omdat inmiddels bijna negen jaar zijn verstreken, is de Nederlandse overheid verplicht het straks te kiezen alternatief voor de exploitatie wederom Europees aan te besteden.

Planning komende periode
Voorlopig benut de NS de komende drie maanden om haar onderzoek af te ronden en werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verschillende scenario’s uit. Een rapport daarover zal net voor of tijdens het zomerreces voor de Tweede Kamer beschikbaar komen. Afhankelijk van de conclusies over de betrouwbaarheid van de Fyra V250 treinen en de beslissing van de Tweede Kamer, zal de NS dan eventueel pas een begin kunnen maken met de voorbereiding van een nieuwe Europese aanbesteding.

Escape-mogelijkheid
Gegeven de complexiteit van de materie, twee samenwerkende partners in twee verschillende landen en de voorgeschiedenis is het vervolgens geen ‘standaard’ aanbesteding die men binnen zes tot negen maanden kan afronden. Daarna volgt de gunning van de opdracht en kan de geselecteerde leverancier beginnen met de productie. Een productie met een geschatte levertijd van één tot twee jaar, mits alles goed verloopt. NS en NBBS hebben nog wel de mogelijkheid om dit traject iets te verkorten door een beroep te doen op het spoedeisend karakter als gevolg van de omstandigheden die buiten hun invloedsfeer lagen en niet Europees aan te besteden. Los van het feit of zij het gebrek aan invloed kunnen bewijzen, lijkt het met de achterliggende historie een risicovolle keuze

Peter Streefkerk
Door Peter Streefkerk
Peter Streefkerk is mede-eigenaar van Starck Training & Development en Respect Inkoopconsultancy. Hij houdt zich bezig met interim management, advisering, projectmanagement, training en coaching op het gebied van contractmanagement en inkoop. Hij is auteur van de boeken Inkopen voor Dummies, Inkoop en een groot aantal artikelen over inkopen. Volg Peter op Twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.