Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
25
04
13
Marc Brugman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door Marc Brugman
Dossiers: Column, Opinie
Soort:

Contract managen, negatieve energie

In een perfecte ideale wereld zijn geen contracten. In een ideale wereld, zou bij het maken van zakelijke afspraken “een man een man, een woord een woord” voldoende moeten zijn. Praktijk leert helaas, dat het meestal toch verstandiger is om afspraken op papier te zetten en de ander vooral de indruk te geven dat deze afspraken serieus bewaakt worden. Dat zogenaamde bewaken valt hierbij onder de noemer contractmanagement ( of beheer? ) waarbij de contractmanager vaak gezien wordt als de rechercheur/ politieagent die bestraft indien partijen de afspraken onvoldoende nakomen. 
Afgelopen week ben ik door een student geïnterviewd in het kader van contractmanagement vs contractbeheer in de publieke sector en daar werd mijn ervaring van ca 20 jaar mbt inkoop- in relatie tot contractmanagement besproken… Ontluisterend is dat ik me realiseer dat er momenteel vooral binnen de publieke sector niet veel nieuws onder de zon te vinden is t.o.v. 20 jaar geleden. Contractmanagement of -beheer is een begrip waar we twintig jaar geleden ook al over spraken en het gegeven dat we het er nu nog steeds niet over eens zijn wat we nu bedoelen en wie waarvoor verantwoordelijk is, geeft te denken. Is het nu contractmanagement of contractbeheer en valt dit nu onder inkoop, financiën, Juridische - of facilitaire zaken, en waarom eigenlijk een contract managen? 
Het begrip management en -beheer zorgt als eerste al voor verwarring. Contractbeheer en contractmanagement worden gebezigd als verschillende begrippen, terwijl we eigenlijk moeten constateren dat management een Engelse vertaling is van het Nederlandse woord ‘beheer’ en hetzelfde zou moeten betekenen. Echter, met het leger van Nederlandse inkoop- en contractgoeroes wordt het eenduidig benoemen schier onmogelijk gemaakt en blijkt dat we hier een tweedeling in moeten maken. Om niet te vervreemden van de realiteit in Nederland, ben ook ik in die gedachte meegegaan, waarbij mijn overtuiging is dat invulling van het begrip ‘management’ of ‘beheer’ afhankelijk is van de mate van inkoopvolwassenheid *: 
 • Bij ‘contractbeheer’ gaat het om het registreren van contracten, sturen op looptijden etc. Dit is vooral belangrijk voor de statische inkooporganisatie die nog niet erg volwassen is. Contractbeheer is een benadering van contracten vanachter het bureau , wat is wel en niet afgesproken ? (Voor kenners, vooral toegepast bij eerste twee ontwikkelingsfases van inkoopvolwassenheid te weten Administratief en Mechanisch (Burt))  
 • Bij ‘contractmanagement’ gaat het daarnaast ook om het onderhouden van de relatie met zowel interne klant als leveranciers.  De contractmanager zal echt op pad moeten gaan om te checken of er wordt gedaan wat er is afgesproken, of er nieuwe ontwikkelingen zijn. Deze informatie moet hij/zij terugkoppelen ten behoeve van  mogelijk toekomstige inkoopdrachten. ( Eveneens voor kenners, vooral toegepast bij inkooporganisaties in volwassenheidsfase pro-actief en strategisch van Burt )
Maar we zijn er nog niet. We hebben als bonus binnen dit vakgebied ook nog zoiets als ‘leveranciersmanagement’. In praktijk zien we bij contractmanagement –beheer dat het vaak gaat om de harde kant in de relatie ‘opdrachtnemer en opdrachtgever’ (wat hebben we afgesproken en is dat ook gebeurt), terwijl het bij ‘leveranciersmanagement’ meer moet gaan om de softe kant (hoe kunnen we samen tot een win-win situatie komen). Maar ook bij leveranciersmanagement is implementatie afhankelijk van het ontwikkelniveau van de inkooporganisatie ( fase 3, 4 Burt ) . Mijn indruk is overigens dat serieus ingericht en ontwikkeld ‘contractmanagement’ veelal voldoende invulling zou moeten geven aan het begrip ‘leveranciersmanagement’. 
Zodra een organisatie zich bewust is van de mate van inkoopvolwassenheid van haar inkoopafdeling, en wanneer contractmanagement of zoals u wilt – beheer, professioneel wordt overwogen door specifieke contractmanagers te benoemen, zijn draagvlak en de juiste motivatie essentieel. Als de behoefte primair voortkomt uit een wantrouwen richting leveranciers om gemaakte afspraken te bewaken kun je je afvragen of dan contractmanagement de enige juiste oplossing voor de lange termijn is. Zoals het gezegde luidt:  Voorkomen is nog altijd beter dan genezen… en dat geldt ook voor inkoop in relatie tot contractmanagement. Voor inkopers ligt hier een duidelijke taak in het voortraject bij de keuze van het inkoop-aanbestedingsproces en de gewenste condities. Op welke wijze selecteert u uw leveranciers, wat is uw attitude? U zult begrijpen, als deze afstandelijk of zelfs vijandig is en niet gericht is op een lange termijn relatie, dan heeft u (meerdere) contractmanagers nodig . 
We leven helaas niet in een perfecte ideale wereld waar contracten overbodig zijn, we kunnen er hooguit oprecht naar streven !  
NB Graag deel ik uw visie over contractmanagement –beheer. Laat een bericht achter.

Marc Brugman
Door Marc Brugman
Commercieel Directeur van Actos Groep (InQuest, In2Talent, Doxa, Demt-flex) en geeft Aanbestedingsmakelaar.nl uit.

Reacties:

 • grantgrant | 02-03-2015 om 06:29

  e the focus as soon as practicing positioning.
  two.Hit ones putts in a ball gun, not in a hole, to begin with.Don’t immediately attempt to make putts :simply list the pitch toward an important ball marker you’ve set about five feet absent.Think around the stroke in addition to centering any ball relating to the putter are up against.
  3.Arranged down mileage markers in addition to alternate positioning to unique distances.Arranged ball marker pens, clubs or another markers on 10-foot time frames, out towards 30 little feet.Alternate hammering balls towards the different amount of running.
  four.Hit in one side of this green towards other to employ long putts.Creating a 70-footer is normally something we’re most unlikely to undertake, it doesn’t appear sensible to aim for the cup.You’ll sole be disappointed once the ball doesn’t come in.
  5.Exercise e the focus as soon as practicing positioning.

  two.Hit ones putts in a ball gun, not in a hole, to begin with.Don’t immediately attempt to make putts :simply list the pitch toward an important ball marker you’ve set about five feet absent.Think around the stroke in addition to centering any ball relating to the putter are up against.

  3.Arranged down mileage markers in addition to alternate positioning to unique distances.Arranged ball marker pens, clubs or another markers on 10-foot time frames, out towards 30 little feet.Alternate hammering balls towards the different amount of running.

  four.Hit in one side of this green towards other to employ long putts.Creating a 70-footer is normally something we’re most unlikely to undertake, it doesn’t appear sensible to aim for the cup.You’ll sole be disappointed once the ball doesn’t come in.

  5.Exercise making putts, not really missing these individuals.Putt from a maximum of six little feet out, as well as preferably all around four legs out.Even the pros make necessarily about half most of the 6-footers.If you are practicing 15-footers, you are only injuring your self confidence.

  6.Putt even on a flat the main practice environment friendly.On some sort of practice environment friendly, you would like to practing doing putts.That means that putting at a short mileage – and about the flat the main green.Brief, flat putts might possibly be the ones you need to make for getting better.

  7.Usually end ones practice procedure by doing short putts.Don’t walk from the green even on a miss.Force yourselve to help with making five or simply six putts within a row to separate the visit – even if you have to putt coming from 6 inches to try and do it.

  A few golf points:
  1) Visualize to remain positive.Confidence plays an enormous role with putting.While you stand across putts at the practice alternative, visualize a fabulous trough leading out of your putter in the cup in addition to imagine researching the sound on the ball dropping throughout the cup.

  2) Pay a chalk line to employ keeping any putter on-line.You’ll find a chalk line in any hardware retail store – it truly is that archipelago carpenters snap into a surface in order to leave a chalk imprint.

  3) Put into practice keeping any putter online and punishing the charming spot on your living room in your home.Use a particular alignment product (a ruler, for instance) in addition to putting aids you can purchase to affix on your putter’s head which will help with centering that stroke.

  The thing you need:Putter, Placing green, Placing aids.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.