Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
21
03
14
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Economie
Soort:

Corporates willen meer controle over leveranciersrisico’s

Door globalisatie en steeds complexere ketens hebben met name grote multinationals minder zicht op hun leveranciersrisico’s. Faillissementen, maar ook compliance- en reputatierisico’s kunnen leiden tot verstoringen in de keten. Tooling moet helpen deze risico’s te beheersen.

Steeds vaker maken bedrijven, de grote ‘corporates’ voorop, gebruik van tooling om risico’s in de keten beter in beeld te brengen. Waaronder informatie over financiële (faillissements)risico’s bij leveranciers is voor hen belangrijk, maar ook willen zij beter zicht op compliance- en reputatierisico’s. “Zeker als het gaat om leveranciers die kritiek zijn voor de eigen business, willen bedrijven weten hoe financieel stabiel de partners zijn waarmee zij zaken doen”, zegt Sander Desmet, Product Manager bij Bureau van Dijk, dat verschillende bedrijfsinformatieoplossingen levert. Tijdens het Jaarlijkse Chemical & Petrochemical Strategic Sourcing Summit, onlangs in Amsterdam, vertelde hij over ervaringen met dit soort producten.

Sancties en reputatierisico’s
De focus in de tooling ligt niet alleen op de kans dat een leverancier bankroet gaat, maar ook op de soms ingewikkelde groepsstructuren van bedrijven en welke bestuurders daar achter zitten. “Wanneer er bijvoorbeeld sancties zijn tegenover een persoon of bedrijf, dan loop je een compliance-risico wanneer je daar niet van op de hoogte bent. En hetzelfde geldt voor activiteiten van bedrijven, bijvoorbeeld op milieu- en veiligheidsgebied, die een reputatierisico met zich meebrengen.” Toch zijn volgens Desmet veel bedrijven langzaam geweest in het onderkennen van risk assessment bij leveranciers en geven hun huidige monitoring-oplossingen vaak niet de informatie die zij nodig hebben om ketenrisico’s goed in te schatten. Dit is nu echter aan het veranderen. Uit onderzoek van Allianz Research kwam in januari naar voren dat 43 procent van de grote corporates verstoringen in de supply chain als grootste bron van zorgen ervaart.

Het gezaghebbende tijdschrift The Manufacturer noemde begin dit jaar een ‘single view of information’ als een van de belangrijkste supply chain trends voor 2014. “Veel multinationale bedrijven zijn nog niet zover”, ziet Desmet. “Data over leveranciers staat verspreid over meerdere systemen, van standaardisatie hierin is nauwelijks sprake en er zijn ontbrekende datapunten over bijvoorbeeld activiteiten en groepsstructuren.” Risk assessment en spend analyses zijn daardoor lastig uit te voeren. “Gestandaardiseerde risicokwalificaties ontbreken in organisaties, maar het identificeren van structuren en het maken van analyses gaat gepaard met veel handmatig werk. Van regelmatige risico- en spend-monitoring is dan geen sprake.”

Dashboard
“Wat bedrijven nodig hebben om risico’s beter in te schatten is meer controle over eigen leveranciersdata, gecentraliseerd ondergebracht en geïntegreerd met ERP-systemen als SAP”, aldus Desmet. “En dat weer aangevuld met externe Business Intelligence, zoals bedrijfsrapporten, data over financiële prestaties van bedrijven, corporate structuren, PEP’s (Politically Exposed Persons) en andere screening- en sanctielijsten.” Dit alles vertaalt zich weer in een supplier dashboard, met daarop alle leveranciers en veranderingen in risico in beeld gebracht. Keurig met categorieën en kleurcodes voor het overzicht. Het resultaat is een beter inzicht in zaken als ‘group spend’, afhankelijkheden en verbeterde operationele efficiency door. “Maar ook belangrijk, naast beter om kunnen gaan met risico’s, is voor grote multinationals een ‘clear audit trail’. Als er dan toch iets gebeurt bij een leverancier in de keten dat een compliance- of reputatierisico met zich mee kan brengen, dan kun je in ieder geval aantonen dat je er alles aan gedaan hebt om deze risico’s te vermijden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.