Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
05
04
16
Peter Streefkerk
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
2
Door Peter Streefkerk
Dossier: Inkoop
Soort:

Cruijff en Inkoop? Dat lijkt niet zo logisch hè!

Een naamswijziging van een bestaand bedrijf, organisatie, gebouw, evenement of locatie heeft nog al wat organisatorische en financiële gevolgen, die men vooraf op een gedegen en professionele manier in kaart moet brengen. Bij dit in kaart brengen speelt ook Inkoop een rol. Vergezocht? Je gaat het pas zien als je het door hebt, zou Cruijff daarover gezegd kunnen hebben.

Amsterdam ArenA wordt Johan Cruijff Stadion of Johan Cruijff Arena?
Een van de opvallendste initiatieven na het overlijden van Johan Cruijff om hem te herdenken was het verspreiden van een petitie via het internet. Daarin werd steun gevraagd om de naam van de Amsterdam ArenA, thuisbasis maar geen eigendom van Ajax, te veranderen in Johan Cruijff Stadion of Johan Cruijff Arena. Een idee dat ooit al voor de opening van het stadion werd geopperd, maar toen niet werd uitgevoerd. Had men het toen maar gedaan, want zo’n naamswijziging in een later stadium heeft zakelijk gezien wel enige consequenties.

De eerste hobbel: besluitvorming
Hoewel het idee door de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg donderdagavond via RTL Late Night namens de gemeente werd geopperd, was de eerste hobbel ook al direct duidelijk. Het stadion is namelijk niet in het bezit van de gemeente of de voetbalclub Ajax, maar eigendom van Stadion Amsterdam NV met slechts één aandeelhouder: Stichting Administratiekantoor Stadion Amsterdam. Deze stichting heeft certificaten van aandelen zonder recht van zeggenschap uitgegeven, die in het bezit zijn van Ajax , de gemeente Amsterdam én acht private investeerders (Philips, Bouwcombinatie Stadion Amsterdam, Grolsch Bierbrouwerij, KPN, RAI, ABN AMRO Bank, Coca Cola en de Nederlandse Staatsloterij).

Naamswijziging gaat door en wat dan?
Laten we er even van uitgaan dat de certificaathouders die naamswijziging met toestemming van de familie Cruijff goedkeuren. Wat zijn dan de consequenties voor de bedrijfsvoering? Voordat men tot zo’n ingrijpend besluit als een naamswijziging overgaat stelt men normaal gesproken eerst een businesscase op. Hiermee maakt men inzichtelijk welke mogelijke kosten, opbrengsten, kansen en bedreigingen een dergelijke operatie met zich mee-brengt. Of dat in dit geval ook daadwerkelijk zal gebeuren is nog maar de vraag, omdat deze naamswijziging in eerste instantie voornamelijk wordt ingegeven door gevoelens van verdriet en weemoed en niet door zakelijke overwegingen. Toch zou die businesscase vanwege de naamsbekendheid van Johan Cruijff wel eens positiever kunnen uitvallen dan zo op eerste gezicht valt in te schatten, maar dat terzijde. 

Inkoop en Contractmanagement leveren bijdrage
Voor het opstellen van die businesscase is het noodzakelijk dat alle interne bedrijfsonderdelen van de Amsterdam ArenA samenwerken om de gewenste informatie snel en duidelijk aan te leveren. De medewerkers Inkoop en Contractmanagement kunnen daar, in samenwerking met de financiële medewerkers, een belangrijke bijdrage aan leveren. Allereerst door de gegevens van een spendanalyse aan te leveren, waarbij men per inkoopsegment duidelijk aangeeft of de naamswijziging van het stadion consequenties heeft voor de inkoop van het segment, welk financieel volume ermee is gemoeid, welke lopende contracten er aan ten grondslag liggen en welke voorwaarden van toepassing zijn om nieuwe aankopen binnen of buiten de afgesloten contracten te doen.

Wat zal er nieuw moeten worden ingekocht
Met name zal er in eerste instantie aandacht moeten zijn voor de commerciële uitingen waarin de naam Amsterdam ArenA nu voorkomt. Daarbij moet men denken aan het drukwerk, bewegwijzering, informatieborden, bedrijfskleding, bedrijfsauto’s en overige trans-portmiddelen, lichtbakken, meubilair, relatiegeschenken en serviesgoed. Vervolgens zal men van alle aanwezige voorraden (exploitatiegoederen) op basis van total cost of ownership moeten bepalen of men deze nog kan gebruiken of dat men ze direct wil afstoten hetgeen mogelijk leidt tot kapitaalvernietiging. Voor de bedrijfsmiddelen (investeringsgoederen) zal men moeten vaststellen of de afschrijvingstermijn zo ver is verstreken dat directe vervanging tot de mogelijkheden behoort. In een aantal gevallen zal dit zowel voor exploitatie- als investeringsgoederen leiden tot nieuwe offerteprocedures, waarvoor men intern binnen de Amsterdam ArenA organisatie in samenwerking met Inkoop tijd en capaciteit zal moeten reserveren.

Contractadministratie goed op orde
Of de naamswijziging van het stadion uiteindelijk ook gepaard gaat met een naamswijziging van de organisatie is nog maar de vraag. Noodzakelijk is het niet. Indien de naam van de organisatie wel wijzigt, zal men ook de tenaamstelling van veel lopende contracten moeten wijzigen in overleg met de huidige leveranciers. Een uitzondering daarop vormen de contracten waarin al een clausule is opgenomen over overdracht van rechten en verplichtingen bij een naamswijziging. Ook deze omvangrijke operatie zal tijd en capaciteit vragen, maar wel soepeler verlopen naarmate men de contractadministratie goed op orde heeft.

Mocht het zo ver komen dat de naam wordt gewijzigd, dan moeten Inkoop en Contractmanagement bij de Amsterdam Arena een bekende uitspraak van John Cruijff in gedachten houden: "Voetbal is simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je eer-der vertrekken." Wat betreft de noodzakelijke bijdrage vanuit Inkoop en Contractmanagement aan de naamsverandering zou er begin vorige week al vertrokken moeten zijn.

Peter Streefkerk
Door Peter Streefkerk
Peter Streefkerk is mede-eigenaar van Starck Training & Development en Respect Inkoopconsultancy. Hij houdt zich bezig met interim management, advisering, projectmanagement, training en coaching op het gebied van contractmanagement en inkoop. Hij is auteur van de boeken Inkopen voor Dummies, Inkoop en een groot aantal artikelen over inkopen. Volg Peter op Twitter.

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.