Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
23
11
10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Inkoop
Soort:

CZ als eerste zorgverzekeraar voor selectieve inkoop

Zorgverzekeraar CZ wil niet langer alle medische behandelingen automatisch aanbieden. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat ronduit positief tegen selectieve zorginkoop.

Het eerste maakte bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van CZ bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Het is voor het eerst dat een verzekeraar expliciet geen contract sluit met ziekenhuizen voor een bepaalde behandeling. Zorgverzekeraars moeten stappen vooruit maken bij de zorginkoop, liet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs weten. Volgens de autoriteit moeten verzekeraars goede, tijdige en bereikbare zorg voor hun verzekerden vinden door middel van selectieve inkoop. De dreiging van selectief inkopen kan zorgaanbieders immers stimuleren om hun kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid te verhogen. Selectief inkopen is dus in het belang van de consument, aldus de NZa. Hoewel diezelfde consument een beperktere keuze uit zorgaanbieders nog vaak als negatief ervaart.

CZ

Tot nu toe is van selectieve zorginkoop niet veel terechtgekomen. Verzekeraars contracteren nog steeds alle ziekenhuizen voor vrijwel alle behandelingen. Maar daar brengt CZ nu dus verandering in. Om te beginnen sluit de verzekeraar enkele ziekenhuizen uit die chirurgische ingrepen doen bij ernstig overgewicht, met name maagverkleiningen. Op termijn komen andere behandelingen voor 'selectief contracteren' in aanmerking. 'Wij willen aan de verzekerden helder aangeven dat sommige vormen van zorg niet goed genoeg voor hen zijn', vertrouwde Van der Meeren recent aan het Financieele Dagblad toe. 'We moeten af van het idee dat de zorg overal even goed is.'

Andere verzekeraars
CZ hoopt dat ziekenhuizen zich in bepaalde behandelingen specialiseren en andere behandelingen dan niet meer doen. 'Nu worden op te veel plekken dezelfde behandelingen aangeboden. Het moet normaal worden dat mensen 50 tot 100 kilometer reizen om zeker te weten dat de zorg goed is', aldus Van der Meeren.
CZ is trouwens niet de enige verzekeraar die verzekerden voor bepaalde behandelingen naar geselecteerde ziekenhuizen wil sturen. Zo werken Achmea, Agis, Menzis en Uvit al met zogenoemde voorkeursziekenhuizen, terwijl Uvit en Agis verzekerden hun eigen risico kwijtschelden als zij het advies opvolgen. Menzis en Achmea werken met varianten zonder financiële prikkel.

Tikkie agressief
Van der Meeren geeft aan ‘een tikkie agressief’ te werk willen gaan. 'Wij hebben de taak om de zorg te laten veranderen en dat gaat nu niet hard genoeg.' Van der Meeren hoopt dat andere verzekeraars ook geen contracten meer sluiten met ziekenhuizen waar CZ bepaalde behandelingen niet meer inkoopt, zodat sommige aanbieders uit de markt verdwijnen. Overigens zijn de directe consequenties voorlopig beperkt. CZ-verzekerden mogen namelijk wel naar de niet-gecontracteerde zorgverlener gaan en krijgen de behandeling ook gewoon vergoed.

Collectief onderhandelen
Onlangs liet de NZa ook weten collectief onderhandelen door zorgverzekeraars bij de inkoop van zorg af te schaffen. De grote verzekeraars onderhandelen momenteel met ziekenhuizen en GGZ-instellingen over de kwaliteit en hoeveelheid in te kopen zorg. Volgens de toezichthouder bespaart dat weliswaar tijd en (transactie)kosten maar vermindert het de concurrentie tussen verzekeraars onderling. In haar ‘visie op inkoopmacht en collectief onderhandelen’ schrijft de NZa naar een prestatiemodel te willen, waarbij concurrentie in de zorg centraal staat. Volgens de NZa moet de zogenoemde ‘zorgplicht’ ervoor zorgen dat de inkoopmacht van zorgverzekeraars niet te groot wordt. Ook stelt zij nog dit jaar spelregels op voor het contracteren van zorgaanbieders. Hierin komen afspraken te staan over hoe marktpartijen met elkaar om moeten gaan tijdens de onderhandelingen over contracten.

Tot slot verlangt de NZa ook een actievere rol van de verzekeraars als de continuïteit van zorg in gevaar komt. Als een ziekenhuis bijvoorbeeld failliet gaat, moet de verzekeraar haar verzekerden een goed alternatief in de buurt kunnen bieden. Ook dienen verzekeraars meer stappen te zetten in het transparant maken van kwaliteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.