Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
31
10
12
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: PMI
Soort:

Daling nieuwe orders zorgt voor kring, PMI: 48.9

De NEVI PMI® daalde van 50.7 in september naar 48.9 in oktober. Dit wijst op een matige verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in Nederland. Een belangrijke oorzaak was een daling van de nieuwe orders uit het binnenland, de eerste in drie maanden. Het aantal ontvangen orders uit het buitenland steeg daarentegen opnieuw behoorlijk. Ondanks de afname van de nieuwe orders, steeg de productieomvang. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde opnieuw en de werkgelegenheid nam af.

De inkoopactiviteiten namen af, evenals de voorraad ingekochte materialen. De levertijden werden opnieuw langer en de voorraad gereed product kleiner.
De inkoopprijzen stegen voor de tweede maand op rij, de verkoopprijzen daalden behoorlijk.


Redactionele commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven. 
Het blijft nog even kwakkelen met onze economische ontwikkeling! De NEVI Inkoop Managers Index (PMI) kwam over oktober uit op 48.9, iets lager dan de waarde over september (50.7). De activiteiten van onze industriële bedrijven lagen in oktober dus op een iets lager peil dan de vorige maand. Dat was te verwachten gezien de sterke inkoop prijsstijgingen vorige maand. Die hielden ook deze maand nog even aan als gevolg waarvan bedrijven genoodzaakt zullen zijn hun verkoopprijzen te verhogen. Dat zal remmend werken op het aankoopgedrag van consumenten en bedrijven. En dat zal weer een duurzaam herstel nog even in de weg staan. Positief is en blijft de export. Ook deze nam over september verder toe. Maar de binnenlandse vraag zakte verder in. Beiden resulteerden in een hoger productievolume. De industrie heeft, in tegenstelling tot andere sectoren in Nederland, dus nog weinig te klagen. Echter, waakzaamheid blijft geboden: voorzichtig zijn met investeringen en aannemen van nieuw personeel blijft het devies. Dat doet men ook. Voorraden worden verder afgebouwd en het personeel waar mogelijk verder teruggebracht. Het is zaak in deze tijden wendbaar en flexibel te blijven! Mijn rapport cijfer handhaaf ik op 6.0.

Drie deelindices uitgelicht:
Productie index
De productieomvang in de Nederlandse industrie steeg in oktober voor de tweede opeenvolgende maand. Deze toename was echter beperkt en de seizoensmatig aangepaste Productie index kwam slechts in geringe mate boven de geen-veranderingsgrens van 50.0 uit. Een daling van de productie van halffabricaten werd gecompenseerd door een toename van de productie van consumptie- en investeringsgoederen.

Inkoopprijs index
De gemiddelde inkoopkosten voor de Nederlandse producenten namen in oktober voor de tweede opeenvolgende maand toe. De inflatie was aanzienlijk, al was deze wel lager dan in september. Hogere energie- en grondstofprijzen werden genoemd als redenen voor deze meest recente stijging van de inkoopprijzen. 


Ingekocht materiaal index
De panelleden noemden het geringe aantal nieuwe ontvangen orders en de inspanningen om de voorraden te verkleinen, als belangrijkste redenen voor de afname van de inkoopactiviteiten in de Nederlandse industrie in oktober. Deze laatste daling van de hoeveelheid ingekocht materiaal was de zestiende op rij en de grootste sinds juli.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.