Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
04
06
12
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Wiebeke Sittrop
Dossier: NEVI
Soort:

Derde maand van verslechtering: NEVI PMI 47.6

De NEVI PMI® daalde van 49.0 in april naar 47.6 in mei. Dit is het laagste cijfer tot nu toe dit jaar en de derde maand op rij dat de PMI onder 50.0 uitkomt. De NEVI PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

Het aantal nieuwe orders daalde aanzienlijk. Deze daling was groter dan in de vorige maand en de grootste sinds december. Voor het eerst in 2012 daalde het aantal buitenlandse orders, zij het gering.
De werkgelegenheid nam opnieuw af, evenals de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk. Zowel de voorraad ingekochte materialen als de voorraad gereed product werden verkleind. De vermindering van de inkoopactiviteiten was fors en de grootste afname sinds december. 
De levertijden werden ook deze maand langer. De inkoopprijsinflatie daalde aanzienlijk en bereikte het laagste niveau in vier maanden. De verkoopprijzen werden hoger, zij het in beperkte mate.


Redactionele commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven.

Voorlopig is economisch herstel nog niet in zicht. Dat valt af te leiden uit de NEVI Purchasing Managers Index (PMI) die voor mei op 47.6 uitkwam (in april 49.0)(waarde < 50 duidt op afnemende bedrijvigheid). De PMI scoort nu al 9 maanden (de korte opleving in februari uitgezonderd) lager dan 50, hetgeen wijst op verminderde industriële activiteiten. Voor het eerst lijkt de export motor te gaan haperen, nu ook Duitsland last van de recessie begint te krijgen. Dat, samen met de zwakke binnenlandse vraag, vertaalt zich meteen in lagere productievolumes (productie index: 47.6) en lagere inkoopactiviteiten. Deze verklaren de afnemende inkoopprijsinflatie. Desalniettemin stijgen grondstofprijzen nog steeds. Forse concurrentie maakt het bedrijven niet goed mogelijk deze door te berekenen in hun verkoopprijzen. Reden waarom zij nog steeds omzien naar andere kostenbesparende maatregelen (zoals vermindering voorraden en uitstoot van arbeid). Conclusie: de sluipende recessie zit stevig in het zadel en getuige de onmacht van onze politieke leiders de euro crisis te beteugelen zal dat nog wel even zo blijven. Daarbij is het een schrale troost dat Nederland het in andere Europese landen een stuk minder slecht doet. Wat nodig is is een duidelijke visie op ons industriebeleid. Binnen welke sectoren en met welke activiteiten en produkten denken wij onze economische groei voor de toekomst veilig te stellen? Antwoord op deze vragen is hard nodig.

Nieuwe orders index
Het aantal ontvangen nieuwe orders was in mei voor de derde maand op rij lager en deze daling was de grootste tot nu toe dit jaar. Ongeveer 36% van het onderzoekpanel noteerde een verslechtering van de orderintake en een groot aantal van hen maakte melding van een moeilijk economisch klimaat en een wijdverspreide daling van de vraag.


Nieuwe exportorders index
Het aantal nieuwe ontvangen orders uit het buitenland daalde in mei, wat zichtbaar was in de seizoensmatig aangepaste Nieuwe export orders index die net onder de geen-veranderingsgrens van 50.0 uitkwam. Deze vermindering van de buitenlandse verkoop was gering, maar wel de eerste dit jaar. De respondenten maakten melding van een tegenvallende vraag van buitenlandse klanten, in het bijzonder van klanten in Europa.


Werkgelegenheid index
Er was in mei voor de tweede maand op rij sprake van een verminderde werkgelegenheid. Deze afname was beperkt, maar was wel groter dan in april en de grootste in 2012 tot nu toe. De panelleden die melding maakten van kleinere personeelsbestanden, gaven aan dat het noodzakelijk was kosten te besparen in een periode met verminderde productieomvang en verkoop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.