Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
10
10
06
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Personalia
Soort:

Dikke onvoldoende Nederlandse gemeenten voor duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is in Nederland nog geen gemeengoed. zo blijkt uit de tussenstand van de Lokale Duurzaamheidsmeter. Slechts zeven van de 103 gemeenten die meededen aan het landelijke onderzoek naar duurzaam inkopen scoorden een voldoende. Tilburg prijkt met een 8 bovenaan de lijst. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de praktijkdag duurzaam inkopen op 12 oktober in Zutphen.

Landelijk vulde 22 procent van de gemeenten de vragenlijsten over duurzaam inkopen in (103 van de 458). al dan niet met behulp van maatschappelijke organisaties. Tilburg scoort met gemiddeld een 8 het beste. op de voet gevolgd door Ede en Alkmaar (beide een 7.4). en Leeuwarden (7.2). Het landelijke gemiddelde blijft steken op een 3.2. "In 2010 moet de landelijke overheid volledig duurzaam inkopen. Dan moet je als lagere overheid toch wel gehoor willen geven aan de oproep van de Tweede Kamer om in dat jaar minimaal voor de helft duurzaam in te kopen'. stelt Sjaak de Ligt van de Vereniging Klimaatverbond Nederland.

De zeven gemeenten met een voldoende laten zien dat het kan. Ook neemt het gemeentelijke beleid voor duurzaam inkopen voorzichtig concrete vormen aan. De helft van de deelnemende gemeenten heeft besloten dat duurzaamheid het uitgangspunt voor het inkoopbeleid moet zijn. Ruim eenderde (34 procent) tekende de deelnemersverklaring duurzaam inkopen van SenterNovem. De verwachting is dan ook dat de score de komende jaren oploopt.

Bij duurzaam inkopen gaat het om het toepassen van mondiale milieu- en sociale criteria. Sociale overwegingen blijken echter achter te lopen op de milieuargumenten bij duurzaam inkopen. Slechts de helft (56 procent) van de gemeenten die duurzaamheid als uitgangspunt heeft hanteert ook criteria voor eerlijke handel.

De productroepen voor duurzaam inkopen laten onderling een groot verschil zien. Een kleine helft (44 procent) van de deelnemende gemeenten gaat duurzaam om met ‘energie’ en ‘hout en papier’. ongeveer eenderde met het 'wagenpark’. ‘Duurzaam sparen en beleggen’ en ‘kantine/biologische catering’ speelt bij respectievelijk 4 en 21 procent van de deelnemende gemeenten een rol. Bij de aparte vragenlijst over de kantine lukte het alleen Almere een voldoende te scoren.

Het aantal gemeenten dat deelnam aan het onderzoek is nu nog relatief laag. De uitslagen geven een duidelijke trend aan. maar zijn niet over de hele linie representatief. Najaar 2007 verschijnt de eindrapportage. Naar verwachting is het aantal deelnemende gemeenten dan gestegen tot vierhonderd.

Bron: COS Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.