Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
20
05
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Doelstellingen 'Duurzaam Inkopen' bij gemeenten niet haalbaar

"Klimaatakkoord niet meer dan een ambitie" volgens de VNG.

Het Klimaatakkoord lijkt wat betreft inkoopafspraken een lege huls. Gemeenten streven ernaar om in 2010 voor 75% duurzaam in te kopen. maar komen anderhalf jaar voor de eindstreep nog gemiddeld 50% te kort.Prioriteit
Duurzaam inkopen heeft prioriteit bij Nederlandse gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau BECO eerder deze week. Bijna zonder uitzondering staat duurzaam inkopen hoog op de gemeenteagenda. Maar van 52 gemeente-inkopers die BECO ondervroeg. kunnen slechts enkele zeggen dat hun gemeente op het schema ligt van de duurzaamheidambitie die in 2007 is vastgelegd in het Klimaatakkoord. In dat akkoord zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk overeengekomen dat de inkopen van alle Nederlandse gemeenten in 2010 voor 75% duurzaam moeten zijn. Nog geen jaar later is dit ogenschijnlijk een moeilijk te verwezenlijken doelstelling: gemiddeld wordt volgens de inkopers 25% van de producten duurzaam ingekocht.

Kennisgebrek
Uit het onderzoek van BECO blijkt dat er bij de gemeenten een structureel gebrek is aan kennis van duurzaam inkopen. Er is behoefte aan meer kennisuitwisseling. Belangrijkste obstakel voor de verduurzaming is volgens de gemeente-inkopers het ontbreken van criteria waarmee producten beoordeeld kunnen worden. Senternovem is belast met de ontwikkeling van die criteria. Deze geven per productgroep een ondergrens waaraan bedrijven moeten voldoen om mee te dingen naar een opdracht. Hetty Bouwhuis van duurzaamheidsagentschap SenterNovem verwacht dat alle productgroepen uiterlijk begin 2009 zijn afgeleverd. “De productgroepen worden in fasen uitgebracht. Komende donderdag komen er 15 nieuwe vrij en we denken alle criteria aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar gereed te hebben.


Onhaalbaar
Volgens Jos Reinhoudt van BECO is dat waarschijnlijk te laat om de doelstellingen te halen. Reinhoudt voerde het onderzoek uit en sprak met praktijkmensen over de verduurzaming. Hij denkt dat de achterstand die is opgelopen nog moeilijk kan worden ingehaald. Ook betwijfelt hij of Senternovem inderdaad alle criteria gereed zal hebben aan het begin van 2009. “Senternovem staat voor een onmogelijke opdracht”. vertelt hij. “Het moet bij de ontwikkeling van die criteria met allerlei zaken rekening houden: wat duurzaam is. of alles juridisch klopt. of het inkooptechnisch allemaal kan en of alle stakeholders ermee akkoord gaan.” Dat voert de druk op gemeenten behoorlijk op. weet Reinhoudt. “Gemeenten worden afgerekend op het duurzaamheidpercentage dat met behulp van de criteria van Senternovem wordt behaald. Gemeenten die zelf criteria opstellen lopen het risico dat hun aanbestedingen niet duurzaam worden bevonden wanneer de criteria van Senternovem uitkomen. Dat zorgt voor een spanningsveld.” Bovendien is een deel van de aanbestedingen al ‘niet meer te redden’. zegt Reinhoudt. “Aanbestedingen van bijvoorbeeld energie hebben een langere looptijd dan ??n jaar. Die kunnen dus niet opnieuw en binnen de tijd worden gedaan.”


Ambitie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt in een reactie dat de onderzoeksresultaten wat haar betreft geen reden voor zorg geven. Volgens woordvoerder Arjen Konijnenberg kunnen de gemeenten in anderhalf jaar nog veel bereiken. Bovendien is het klimaatakkoord niet meer dan een ambitie. stelt hij. “Gemeenten zijn nergens aan gebonden en er zijn geen consequenties wanneer de verduurzaming van de inkoop achterblijft.” Konijnenberg zegt ook het genoemde gebrek aan kennisuitwisseling niet te herkennen. De VNG levert volgens hem handreikingen. stimuleringsprogramma’s en ondersteuning. Reinhoudt kent deze programma’s en zegt de indruk te hebben dat deze meer gericht zijn op bestuurders. “Maar wij hebben met praktijkmensen gesproken”. zegt hij. “Inkopers die dagelijks bezig zijn met de duurzaamheidtargets. Die staan te springen om kennis. En als VNG het 75-procentsakkoord niet meer dan een ambitie vindt. neemt ze haar eigen afspraken kennelijk niet serieus.” besluit Reinhoudt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.