Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
10
10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Herman Dorgelo
Dossier: Inkoop
Soort:

Duurzaam inkopen blijft lonen

In relatief korte tijd heeft duurzaam denken en doen zich bij de overheid tussen de oren genesteld. Met  het delen van goede voorbeelden van duurzaam inkopen en de ontwikkeling van sociale criteria gaan we verder op de goede weg, meent programmadirecteur Wiana Partakasuma.  Ruim 300 inkoopprofessionals kwamen af op het congres ‘Duurzaam inkopen loont’ om  de stand van duurzaam inkopen te bespreken. Zijn de doelstellingen van 2010 in zicht en hoe kan de overheid verder? Dat  waren de belangrijkste vragen op de bijeenkomst van 27 september jl.

Duurzaam inkopen blijft echt lonen, stelt dagvoorzitter Wiana Partakasuma, programmadirecteur Duurzaam Inkopen van het ministerie van VROM. Zowel beginners als koplopers bij overheidsorganisaties kregen gedurende de hele dag inspirerende voorbeelden te zien. Partakasuma meent dat het hoog tijd is om nu ook de sociale aspecten van duurzaamheid aan te pakken: 'Ook leveranciers moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het is aan ons om instrumenten, zoals sociale criteria, te ontwikkelen. Misstanden in naaiateliers moeten echt de wereld uit. Maar duurzaamheid is natuurlijk nooit af. Daarom is het zo belangrijk om onderling ervaringen uit te wisselen.'
Wouter Stolwijk, directeur van PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, is het met haar eens. 'De inkoopcriteria voor productgroepen hebben wel wat losgemaakt. De volgende stap is dat de dynamiek zich verder verspreidt. Duurzaam inkopen moet niet het opgeheven vingertje van de inkoper zijn; het is de verantwoordelijkheid van de hele organisatie. De taak van de inkoper is de beste partijen te vinden waarmee de organisatie haar (duurzame) doelstellingen bereikt. En dat loont uiteindelijk in zowel de prijs, als de kwaliteit.'

Pitches met slimme voorbeelden
In elevatorpitches van twee minuten kregen de deelnemers voorgeschoteld wat duurzaam inkopen oplevert: in harde euro’s en in winst voor het milieu. Bijvoorbeeld Gerbrand Bijkerks eenvoudige, maar slimme manier om overbodige spullen te hergebruiken: een marktplaats voor overheden (www.overbijdeoverheid.nl). Zo krijgen lantaarnpalen, parkeerautomaten of kantoormeubilair die de ene organisatie over heeft, een nieuwe bestemming bij de ander. Geen verspilling èn het bespaart geld. 
Cindy de Groot van de provincie Zuid-Holland vertelt in haar pitch dat dankzij de manier van aanbesteden de catamaranferries tussen Rotterdam en de Drechtsteden nu veel zuiniger varen. Dat komt doordat de vervoerder zich inspant de schepen lichter te maken en hij de schippers zuiniger leert varen. Het contract heeft een langere looptijd en  vervoerders hebben de plicht de schepen daarna door te verkopen. Dat betekent een langere afschrijftijd en dus minder kosten.

Kringlopen sluiten 
Overheidsorganisaties zijn goed bezig, concludeert ook Geoffrey Hagelaar, lector Supply Management aan de Hogeschool Windesheim. Discussies over wat al dan niet duurzame producten zijn, zullen er echter altijd blijven. Voor inkopers is het belangrijk niet geïsoleerd te werken en zich een strategische positie te verwerven. Duurzaamheid is iets van de hele organisatie, betoogt hij. Er liggen nog genoeg uitdagingen voor de lange termijn: organisaties moeten samenwerken om meer kringlopen te sluiten en bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement ontwikkelen.

Lef en durf
Een humoristische peptalk van ondernemer Ruud Koornstra, bekend van onder meer de Led-lampen, maakt inkopers duidelijk dat lef nodig is als je wilt innoveren. Hou net als een helikopterpiloot je blik op een punt in de verte en wees niet bang om buiten de bestaande kaders te treden, houdt hij ze voor. Als 'lichtend' voorbeeld laat hij een plaatje van een tunnel zien. Zo voldoen led-lampen niet aan de huidige voorgeschreven lichtnormen (die in luxwaardes zijn omschreven), maar verlichten ze wel een tunnel veel beter en goedkoper. Daarom moeten inkopers zich niet laten vastpinnen op oude standaarden, maar kunnen ze beter vertrouwen op hun eigen ogen, meent hij.  'Begin gewoon' en 'Geef kleine bedrijfjes in schuurtjes met goede uitvindingen een kans', is zijn advies.

Een greep uit de deelsessies
In de middag konden de deelnemers kiezen uit een achttal sessies, voor beginners en gevorderden op het gebied van duurzaam inkopen. 

Sessie Financiële tools bij inkopen
Naast het toepassen van duurzaamheideisen zijn er ook andere, vaak meer complexe, afwegingskaders om tot de meest duurzame aankoop te komen. In een workshop over dit onderwerp liepen de deelnemers de verschillende kaders, termen en begrippen langs.

Sessie Duurzaam inkopen langs de meetlat
Hoe bepaal je of een inkoop 'duurzaam' is? En hoe worden de ambities van overheden voor duurzaam inkopen gemeten? In de deelsessie Duurzaam inkopen langs de meetlat ging het over de Monitor Duurzaam Inkopen van het ministerie van VROM en hoe de gemeente Amsterdam hiermee omgaat.

Sessie Innovatiegericht aanbesteden: de inkoper als verbindende schakel
Innovatieve oplossingen helpen de overheid om duurzamer en efficiënter te werken. De rol van de inkoper maakt het verschil. Hij moet pro-actief mensen bij elkaar brengen; in de eigen organisatie en bij de marktpartijen.

Sessie Hoe duurzaam kopen we eigenlijk in?

Hoe meten we duurzaamheid? Er blijken verschillende methoden te zijn, die ook verschillende uitkomsten opleveren. Nuttig voor duurzame inkopers om hier rekening mee te houden, legt Jan Telgen uit. De aanbesteding van catering die het ministerie van LNV onlangs deed, is een mooi voorbeeld van duurzaam inkopen.

Meer informatie over de deelsessies is te vinden op www.pianoo.nl  

Meer informatie
Het congres 'Duurzaam inkopen loont' werd georganiseerd op 27 september 2010 in Figi te Zeist door het ministerie van VROM, VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, AgenschapNL en PIANOo . Alle presentaties en verslagen zijn te vinden op www.pianoo.nl

Door Herman Dorgelo
Herman Dorgelo is Senior Communicatieadviseur bij  NL Milieu & Leefomgeving Agentschap NL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.