Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
15
02
05
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: E-procurement
Soort:

Economie groeit 1.3 procent in 2004

De Nederlandse economie is in 2004 met 1.3 procent gegroeid. Dat betekent dat de economie zich enigszins heeft hersteld van de krimp in 2003. Wel blijft de groei van het bruto binnenlands product (BBP) ruim beneden het gemiddelde van 2.5 procent over de afgelopen 35 jaar. De bescheiden economische groei in 2004 is vrijwel geheel te danken aan de sterk gestegen export. Overheid en huishoudens besteedden nauwelijks meer dan in 2003. De investeringen herstelden zich iets na de dalingen in voorgaande jaren. De daling van de werkgelegenheid in 2004 is de grootste in ruim twintig jaar. Dit blijkt uit de eerste raming van de Kwartaalrekeningen van het CBS.

In het vierde kwartaal van 2004 lag het BBP 1.3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2003. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2004 daalde het BBP licht. Deze geringe krimp volgt op de lichte groei in het derde kwartaal van 2004.

Kwartaal-op-kwartaalgroei licht negatief
Het volume van het BBP was in het vierde kwartaal van 2004. na correctie voor werkdag- en andere seizoeneffecten. 0.1 procent lager dan in het derde kwartaal van 2004. Bij de kwartaalvergelijking is voor het effect van de twee extra werkdagen in het vierde kwartaal van 2004 gecorrigeerd. De geringe krimp van de economie volgt op de lichte kwartaal-op-kwartaalgroei van 0.3 procent in het derde kwartaal.

Uitvoer trekt het herstel van de economie
In 2004 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 7.2 procent hoger dan in 2003. Dit is de hoogste groei in vier jaar. In de loop van 2004 is de export steeds sterker aangetrokken en uitgekomen op een stijging van 9.9 procent in het vierde kwartaal. De stijging van het exportvolume heeft niet alleen betrekking op in Nederland geproduceerde goederen en diensten. maar meer nog op de wederuitvoer van elders geproduceerde goederen. Deze worden via Nederland gedistribueerd nadat ze een geringe bewerking hebben ondergaan. De invoer groeide in 2004 met 6.7 procent bijna even hard als de uitvoer. Het hoge groeicijfer van de invoer wordt niet alleen veroorzaakt door de wederuitvoer. maar ook doordat buitenlandse leveranciers hun marktaandeel op de Nederlandse markt hebben vergroot.

Zeer geringe groei consumptie van huishoudens
Het volume van de consumptie van huishoudens was vorig jaar 0.5 procent hoger dan in 2003. In 2003 daalde de consumptie nog met 0.9 procent. De CBS Persbericht PB05-017 pagina 2 van 5 lichte groei van de consumptie van huishoudens was voor een groot deel te danken aan hogere uitgaven voor de zorg als gevolg van enkele belangrijke wijzigingen in de AWBZ en de Ziekenfondswet. Ook aan voedings- en genotmiddelen werd. voor prijsdalingen gecorrigeerd. meer uitgegeven. Daarentegen gaf de consument opnieuw minder uit aan duurzame consumptiegoederen. zoals meubelen en personenauto?s.

Overheidsconsumptie nauwelijks toegenomen
Het volume van de overheidsconsumptie was in 2004 slechts 0.2 procent hoger dan in 2003. Deze stijging valt in het niet bij de groeipercentages van de afgelopen jaren. toen de overheidsbestedingen de belangrijkste impuls voor de economie vormden. De re?le uitgaven voor de zorg namen ook in 2004 toe. maar minder sterk dan voorheen. De uitgaven voor openbaar bestuur waren echter lager.

Licht herstel investeringen
In 2004 waren de investeringen in vaste activa 1.6 procent hoger dan in 2003. Deze lichte groei komt na twee jaar van fors teruglopende investeringen. In woningen en in machines en installaties werd iets meer ge?nvesteerd. Dit laatste is in lijn met de iets hogere bezettingsgraad van de industrie in 2004. De investeringen in bedrijfsauto?s en vooral computers waren fors hoger. In infrastructuur en bedrijfsgebouwen echter werd opnieuw minder ge?nvesteerd.

Productiegroei het hoogst in handel. transport en gaswinning
Het bescheiden economisch herstel in 2004 kwam vooral ten goede aan handel. transport en communicatie. De industri?le productie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.