Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

OMSCHRIJVING

28
11

Hitte in de delta, opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat

Datum28-11
Aanvang09:30
LocatieIJPaviljoen (in de Tolhuistuin)
AdresBuiksloterweg 5c
1031 CC
Amsterdam
iCaliCal

Op 28 november 2014 organiseert Architectuur Lokaal de nationale manifestatie Hitte in de delta over publiek opdrachtgeverschap en ontwerp. Zowel letterlijk als figuurlijk hangen er grote veranderingen in de lucht. Voorheen namen gemeentebestuurders, mede in de context van de nationale ruimtelijke ordening, het initiatief voor het opdrachtgeverschap van bouwprojecten op grote schaal, al dan niet in samenwerking met ontwikkelaars en corporaties.
In de toekomst zullen de ambities heel anders zijn. Verhoudingen en opgaven zijn in korte tijd enorm veranderd. Gemeenten moeten voortaan veel meer zelf doen, zonder dat zij het initiatief nemen. Zij moeten enerzijds inspelen op kleinschaliger lokale initiatieven, en anderzijds sturing geven aan verstedelijking, waarbij klimaat- en energiebewust bouwen vanzelfsprekend moet worden.
Maar hoe moeten de nieuwe gemeentebestuurders dat doen? Hoe kunnen zij goed gebruik maken van nieuwe technieken en mogelijkheden van ontwerp? Welke voorbeelden zijn er, en welke manieren van financiering horen daarbij? En hoe kan de gemeente ruimtelijke kwaliteit bereiken en bewaken? Wat betekent het nieuwe publieke opdrachtgeverschap voor de gemeentelijke organisatie? De congreswebsite waarop men zich kan aanmelden is: http://hitteindedelta.architectuurlokaal.nl/