Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

OMSCHRIJVING

18
05

ISO 20400 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Datum18-05
Aanvang12:00
LocatieRoyalhaskoningDHV
AdresLaan 1914 35

Amersfoort
iCaliCal

Inkoop speelt een sleutelrol in het toekomstbestendig(er) maken van organisaties en als opdrachtgever en ketenpartner het aanjagen voor de duurzame wereld van morgen. Inkoop is nauw verbonden met de duurzaamheidsstrategie van een organisatie. Maar hoe verbinden we de duurzame strategie aan de praktijk van inkoop?

Voordelen ISO 20400

  • praktische richtlijn voor het verduurzamen van organisaties en leveranciersketens
  • is compleet, actueel en afgestemd op ISO 26000 en managementsysteemnormen als ISO 9001 en ISO 14001
  • creëert businesskansen, duurzame producten en diensten en laat uw impact zien
  • geeft input voor het Maatschappelijke jaarverslag en de niet-financiële paragraaf
  • is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non-profit

Programma
12.00 Inloop en netwerklunch
13.00 Opening en welkom door de dagvoorzitter

  •  Welkom door dagvoorzitter Willem Lageweg

13.15 Korte introductie in beeld

  • Toelichting op ontwikkeling en inhoud van ISO 20400

13.30 Achtergrond en samenhang met ISO 26000

  • Commissie aan het woord

14.45 Lancering richtlijn
15.00 Pauze
15.30 Betekenis van ISO 20400 in de praktijk

  • Hans van Dussel – Gemeente Amsterdam
  • Marco van Baren – Philips

16.15 Afsluiting door de dagvoorzitter
16.30 Netwerkborrel
17.30 Einde van de middag

Meer informatie lezen en inschrijven voor dit evenement kan op de website.