Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

OMSCHRIJVING

02
10

De nieuwe Aanbestedingswet: ervaringen, kansen en knelpunten

Datum02-10
Aanvang09:00
Locatie‘s-Hertogenbosch
Adresnabijheid van het station

's-Hertogenbosch
iCaliCal

Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Deze wet geldt voor zowel (semi)overheidsorganisaties als nutsbedrijven (speciale sector) die bouw-, leverings- en dienstverleningsopdrachten aanbesteden. Het nieuwe aanbestedingsregime betekent onder meer dat opdrachten in beginsel niet meer mogen worden samengevoegd, eisen, voorwaarden en criteria proportioneel moeten zijn en afwijkingen van de Gids Proportionaliteit goed gemotiveerd moeten zijn.

Wat zijn de eerste ervaringen met de Aanbestedingswet? Worden de beoogde doelstellingen gerealiseerd? En hoe ontwikkelt zich de klachtafhandeling onder de Aanbestedingswet?

Tijdens deze kennis-sessie worden op praktische wijze de belangrijkste aspecten van de nieuwe Aanbestedingswet behandeld. Aan de hand van een combinatie van theorie en praktijkcasussen wordt u wegwijs gemaakt in de materie. Er zal veel ruimte zijn voor discussie om onderlinge leermomenten en vraagstukken uit de praktijk met elkaar te delen.

De Kennis-sessie wordt gegeven door mr. Chantal Bartels en mr. Leopold Sueters van Bartels Sueters Aanbestedingsadvocaten. Beiden gedegen vakspecialisten en ervaren trainers.

Meer informatie op www.aanbestedingsacademie.nl