Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
30
08
12
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Overheidaanbesteding
Soort:

Foute aanbesteding kost Culemborg ton

Het leek zo mooi gedaan, die aanbesteding van het werkgelegenheidsproject Etnisch Ondernemerschap door de gemeente Culemborg. Maar inmiddels is steeds meer ophef ontstaan over zowel de dure procedure als de wel erg intieme relatie tussen de aannemer van het project en een wethouder.

De PvdA heeft inmiddels raadsvragen gesteld in de gemeente Culemborg. De gemeente had met een betere aanbesteding een ton aan gemeenschapsgeld kunnen besparen, zegt een specialist in gemeentefinanciën in Binnenlands Bestuur. Hij zegt daarbij af te gaan op feiten zoals deze in de media zijn gepresenteerd. Volgens hem is de aanbesteding dan misschien wel volgens de regels gegaan, maar als een andere dan de geselecteerde partij de opdracht goedkoper had willen doen, is er iets in de aanbesteding fout gegaan.

Coachproject
De aanbesteding die nu zoveel discussie losmaakt, draait om een coachproject voor allochtone jongeren in een probleemwijk. Culemborg koos drie jaar geleden uit drie partijen de Stichting Werkprojecten Divers om de opdracht voor 149.000 euro uit te voeren. Volgens een gemeentewoordvoerster was op dat moment nog niet bekend dat de bestuursvoorzitter van de stichting de schoonzus is van een CDA-wethouder. Volgens haar is dat ook niet relevant, want de wethouder was niet de portefeuillehouder van het project.

Volgens Culemborg is de integriteitsregel van de Vereniging Nederlandse Gemeente dat een bestuurder geen betaalde opdrachten mag gunnen aan een familielid, niet geschonden. Niet iedereen is het daar automatisch mee eens. De lokale PvdA wijst op de gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid. “Bij gemeentelijke besluiten van deze omvang zijn immers collegebesluiten vereist”, stelt de partij in schriftelijke vragen aan het college.

Onderaannemers
Ook zijn er vragen over de verstrekte subsidie van anderhalve ton. Volgens de Volkskrant zou de stichting derden hebben ingehuurd om het bedrag voor een derde van het bedrag uit te voeren. De gemeente stelt echter geen rol te spelen in het conflict tussen de stichting en de onderaannemer. Bovendien zou het project een succes zijn, waarmee wat Culemborg betreft de kous af is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.