Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
12
11
13
Sander Koopmans
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Sander Koopmans
Dossier: Sourcing / Outsourcing
Soort:

Ga toch sourcen!

In de Deal! van september viel mijn oog op het artikel van Pieter Swarts (CPO van KPN) . Pieter gaf aan dat inkoop was ‘losgeraakt zijn van de kern’ en gewoon weer de goede deals sluiten. Dit kan door de kritische lezer geïnterpreteerd worden als ‘een stap achteruit’ maar inkoop zal van grotere waarde zijn als ‘sourcing’ weer de aandacht krijgt die het verdient!

Bij vele ondernemingen wordt veel aandacht besteed aan het uitwerken van een gedetailleerde inkoopstrategie, het opzetten van Supplier Relationship Management, Contract Management en nog vele andere op zichzelf waardevolle inkoopvraagstukken. Dit heeft er helaas toe geleid dat ‘sourcing’ vaak te weinig aandacht krijgt en dit is een doodzonde. Sourcing (het verwervingsproces dat eindigt in een gecontracteerde leverancier) zorgt ervoor dat je de meeste waarde uit de markt haalt (prijs, kwaliteit en risico), dat je weet wat er in de markt gebeurt en de beste leverancier van dat moment kiest. Met sourcen koppel je de markt aan de eigen onderneming. Dit is dus precies het terrein waar de inkoper zich met name moet manifesteren. Hoe meer de inkoper sourced hoe beter dit is. Vele zaken die op de agenda staan van het inkoopoverleg zijn heus allemaal relevant maar laat het de inkoper niet van zijn kerntaak afhouden. Zie de inkoper als een specialist die vrijgespeeld moet worden om zijn volle aandacht aan sourcing te kunnen besteden.

Maar let op: goed kunnen sourcen is als het spelen van een viool, iedereen kan wel geluid maken op een viool maar het eindresultaat verschilt nogal van persoon tot persoon. Het goed doorlopen van het sourcing proces en gedegen segment kennis maakt van de noten muziek . Om het maximale rendement uit het sourcing project te halen zal het contract natuurlijk wel goed geïmplementeerd moeten worden. Contract management is in die zin iets wat goed geregeld moet worden evenals een goede betrokkenheid van de interne stakeholders een vanzelfsprekendheid moet zijn voor elke inkoper. Dat sourcen echter de kernactiviteit moet zijn blijft als een paal boven water staan. Sourcen zorgt voor een goed inkoopresultaat en een goed inkoopresultaat helpt bij het behalen van een goed bedrijfsresultaat.

De inkoopafdeling zien als een ‘sourcing fabriek’ klinkt plat maar is misschien zo gek nog niet!

Sander Koopmans
Door Sander Koopmans
Sander Koopmans is 14 jaar lang actief binnen inkoop en is nu werkzaam als inkoop adviseur bij Adjust. Sander heeft zich gespecialiseerd in de inkoop van marketing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.