Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
04
07
05
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: E-procurement
Soort:

Geen verbod op verkoop beneden inkoopprijs

Er is geen aanleiding voor een verbod op verkoop beneden de inkoopprijs in Nederland. Dat schrijven minister Brinkhorst van Economische Zaken en minister Veerman van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Zij geven met hun brief gevolg aan het verzoek in de motie van het Kamerlid Atsma om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een dergelijk verbod te onderzoeken.

Behalve dat de ministers vinden dat de marktsituatie geen aanleiding geeft tot overheidsingrijpen. verwachten zij dat een eventueel verbod van verkoop beneden inkoopprijs niet effectief zou zijn. Zo wijst onderzoek uit dat er geen duidelijk verband is aan te geven tussen een verbod van verkoop beneden inkoopprijs en de positie van kleine of middelgrote supermarkten. Ook de gevolgen van een dergelijk verbod voor het prijsniveau zijn moeilijk te voorspellen. omdat niet duidelijk is in welke mate supermarkten beneden de inkoopprijs verkopen.
Verder werken de prijzen die gehanteerd worden bij de Nederlandse levensmiddelendetailhandel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.