Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
24
12
13
Sander Koopmans
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5
Door Sander Koopmans
Dossier: Inkoop
Soort:

Gelijkheid is uit

Wijlen Nelson Mandela heeft gestreden voor gelijkheid en met succes. Zijn doel was nobel en humaan, echter als we kijken naar inkoop is de gelijkheid juist te groot. Er moet binnen inkoop meer gedifferentieerd worden op basis van de verschillende inkooppakketten. Als we meer onderscheid maken zal de effectiviteit van inkoop groter worden.

Op veel inkoopafdelingen werken de verschillende inkopers nog teveel op dezelfde wijze. Inkopers gebruiken veelal dezelfde inkoopprocessen, dezelfde templates, hebben dezelfde trainingen en dezelfde algehele manier van werken. Dit is eigenaardig als je kijkt naar hoe verschillend inkooppakketten zijn binnen een onderneming. Immers, inkooppakketten stellen verschillende eisen aan de inkoper. Als inkoper van de commodity ‘energie’ houd je vooral de energie markt in de gaten en die factoren die het beïnvloeden. Daarmee is deze inkoper per definitie vooral extern gericht en heeft tot doel: het realiseren van een zo laag mogelijke prijs voor elektriciteit en gas. Dit pakket vraagt bij uitstek om een intelligente inkoper die verbanden kan leggen tussen macro en meso economische factoren om de prijsontwikkeling te kunnen voorspellen. De inkoper van marketing daarentegen richt zich in eerste instantie vooral intern waarbij zijn draagvlak bij de marketeers cruciaal is. Vervolgens zal de focus van de inkoper van marketing meer liggen op de markt maar in veel mindere mate dan die van de energie inkoper. De elementen die van belang zijn in het inkoopproces zijn vooral waarde creatie en een goede vastlegging van het intellectuele eigendom. Het door beide personen uitgevoerde inkoopproces kent dan wel gelijke activiteiten maar de concrete invulling van die activiteiten verschilt sterk.

Iedereen zal bovengenoemd onderscheid herkennen. Echter, de vraag is in welke mate er binnen bedrijven wat wordt gedaan met dit sterke onderscheid. De karakteristieken van het inkooppakket (zeg maar het ‘DNA’) zou een grotere impact moeten hebben op zaken als: welk persoon is geschikt voor het inkopen van het desbetreffende pakket, de activiteiten die hierbij ontplooid moeten worden en de tooling om inkoop te ondersteunen. Bij sommige bedrijven is hier heus wel in voldoende mate aandacht voor maar bij veel bedrijven kan dit nog verder doorgevoerd worden. Als we dit gedachtengoed concreet maken zou je een aantal verhelderende conclusies kunnen trekken:

 • Er moet een betere koppeling plaats vinden tussen de eisen die het inkooppakket aan een goede inkoper stelt én de kennis en vaardigheden van de inkoper;
 • Een maandelijks inkoopoverleg tussen inkopers is overbodig. Daarmee is het saaie lange inkoopoverleg ook verleden tijd. Dit was een overleg waarbij de chemicaliën inkoper verveeld zat te luisteren naar wat de facility inkoper voor zaken aan het doen was;
 • Roulatie binnen een inkoopafdeling is niet mogelijk. Immers, het inkooppakket stelt dusdanig specifieke eisen aan de inkoper dat roulatie weinig zinvol is. Als mensen over de verschillende inkooppakketten wel gerouleerd kunnen worden zegt dat veel over de hoge mate van gelijkheid.

Samengevat, het DNA van het inkooppakket moet bepalender worden voor de wijze waarop wordt ingekocht en door wie het wordt ingekocht. Daarmee is de inkoper die alles kan inkopen niet meer goed genoeg. De uitdaging binnen inkoop is om de ideale match tot stand te brengen tussen het DNA van het inkooppakket, de inkoper én de wijze van inkopen.

Sander Koopmans
Door Sander Koopmans
Sander Koopmans is 14 jaar lang actief binnen inkoop en is nu werkzaam als inkoop adviseur bij Adjust. Sander heeft zich gespecialiseerd in de inkoop van marketing.

Reacties:

 • Anoniem | 25-12-2013 om 15:55

  Goed artikel.

 • Anoniem | 27-12-2013 om 17:48

  Interessant idee

 • Anoniem | 06-01-2014 om 23:46

  Spijt me enorm, maar om nu Nelson Mandela aan te halen om gelijkheid bij inkoop te benadrukken. Ridicuul

 • Anoniem | 09-01-2014 om 12:52

  Interessante invalshoek maat slaat mijn inziens gedeeltelijk toch goed de plank mis. Roulatie is juist het middel om ervoor te zorgen dat er binnen een categorie weer met een frisse en andere blik naar de zaken wordt gekeken. Ook voor de inkoper zelf, het geeft hem nieuwe uitdagingen, nieuwe prikkels en verbreed zijn kennis en kunde. En de inkoper van tegenwoordig bezit echt wel de vaardigheden om zich aan te passen naar zijn nieuwe rol (die verschilt inderdaad, daar geef ik auteur gelijk) Ik moet er niet aan denken om jaren achtereen hetzelfde pakket in te kopen. Ik ben van Facilities (2 jaar), HR (3 jaar) naar Marketing/Sales en Communciatie gegaan (nu een jaar). Zowel voor jezelf als voor je interne klant kan het verfrissend zijn om eens in de zoveel jaar met een fris nieuw gezicht aan tafel te zitten. En natuurlijk begin je dan met een kennis achterstand, maar mijn ervaring is dat je hierdoor meteen een hechte relatie met je business op kan bouwen en je weer wordt uitgedaagd en geprikkeld. Alsof je aan een nieuwe baan begint 😉

  En als je geen “zin” hebt om geinteresseerd naar het werk van je collega inkopers te luisteren, hier vragen over te stellen en te challengen (daar ben je collega’s voor) dan sla je in menig professioneel organisatie toch echt de plank mis in mijn ogen.

  • Anoniem | 15-01-2014 om 09:59

   Reaactie van Sander Koopmans:
   Allereerst dank voor je reactie. Hierbij nog een korte toelichting vanuit mijn kant.

   Ik zal niet ontkennen dat het voor de inkoper verfrissend is om met een nieuw pakket aan de gang te gaan. Maar het is vooral voor de inkoper fijn en minder voor de organisatie. Veel kennis die is opgedaan over de markt en over de eigen organisatie in relatie tot het pakket, gaat verloren.

   Mbt ‘zin’ om te luisteren naar je collega’s, dit heb ik natuurlijk nogal scherp geformuleerd in mijn column. Wat ik daarmee wil aangeven is dat je als inkoper heus wel input kan meegeven aan je medecollega. Echter, als je hele dagen zwavelzuur inkoopt is het voor de HR inkoper niet makkelijk om relevante input te geven tijdens het overleg, los van generieke inkooplogica.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.