Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
08
08
13
Peter Streefkerk
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Peter Streefkerk
Dossier: Overheidaanbesteding
Soort:

Gemeente Bergen stopt aanbesteding wegens gebrek aan belangstelling

Het stopzetten van een Europese aanbesteding doe je niet zo maar. Zeker niet als de aanbesteding het resultaat is van een langdurige en gedegen voorbereiding. En toch is dat de gemeente Bergen in Noord-Holland recentelijk overkomen. Begin juli moest de gemeente haar aanbesteding voor een grote opknapbeurt van het dorpscentrum stopzetten, omdat er geen projectontwikkelaar is te vinden die het miljoenenproject wil uitvoeren. Op zijn minst is dat opmerkelijk te noemen in deze tijd. Heel bouwend Nederland klaagt dat de overheid de hand op de knip houdt bij het doen van grote bouwkundige investeringen en dan gebeurt dit.

Vooralsnog geen Mooi Bergen
Over de herinrichting van het centrum van Bergen wordt al jaren gesproken. Terwijl Bergen bekend staat als kunstenaarsdorp met toonaangevende architectuur, steekt het centrum van Bergen daar inmiddels schril bij af. Het Plein in het hart van de gemeente heeft geen duidelijk gezicht en kan wel een opfrisbeurt gebruiken. De kosten voor de ontwikkeling van dit herinrichtingsproject met de naam ‘Mooi Bergen’ zijn begroot op zo’n 30 miljoen euro. Daarbij gaat het om de bouw van een levendiger en een meer samenhangend centrum, verbetering van de toegang tot het centrum en de winkels, realisatie van meer woningen, verbetering van de verkeers- en parkeersituatie.

Zorgvuldige voorbereiding
Onder het motto ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ werden tijd noch moeite gespaard in de aanloop naar de Europese aanbesteding. Men stelde een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers van ondernemers, bewoners, belangengroeperingen op gebied van milieu en verkeer en politie. Daarnaast kwam er ook input van een kwaliteitsteam bestaande uit een landschapsarchitect, een lid van de welstandscommissie, een architectuurhistoricus, een lokaal deskundige en gemeentelijke vertegenwoordigers.

Marktonderzoek
In de zomer van 2012 liet de gemeente vervolgens nog een marktonderzoek uitvoeren om helder te krijgen of projectontwikkelaars voldoende belangstelling hadden voor het project. Uit dat marktonderzoek bleek dat ontwikkelaars positief waren. Op basis van de input uit dat onderzoek werd de Europese aanbesteding verder vorm gegeven en in de markt gezet. Meer dan veertig gegadigden vroegen informatie op over de aanbesteding en uiteindelijk reageerden slechts twee inschrijvers. Interesse was er dus wel, maar de twee inschrijvers moesten worden afgewezen omdat ze niet aan de aanbestedingsregels voldeden.

Europese aanbesteding op dood spoor
Ergens op het traject nam de trein van deze Europese aanbesteding een verkeerde afslag en kwam daarmee op een dood spoor terecht. Dat betekent nu terug naar het vorige station (marktonderzoek) om na te gaan hoe dit heeft kunnen gebeuren. De gemeente houdt deze zomer een evaluatieronde onder de marktpartijen die eerder zijn geraadpleegd. De evaluatie moet allereerst inzicht geven waarom ontwikkelaars niet hebben ingeschreven op het project. Het is namelijk wel bijzonder dat een groot aantal leveranciers meewerkt aan het marktonderzoek, vervolgens een nog groter aantal de aanbestedingsdocumenten opvraagt en daarna weer voor 95% afhaakt zonder dat daar tijdens de vragenronde signalen over zijn opgevangen.

Operatie geslaagd, patiënt overleden
Vooralsnog lijkt het erop dat deze Europese aanbesteding volgens de regels is verlopen (operatie geslaagd). Er zijn althans geen gegadigden geweest die het besluit van de gemeente om te stoppen hebben aangevochten. Wat wel opvalt is de redelijk lange tijd die er ligt tussen het marktonderzoek (zomer 2012) en het daadwerkelijk uitvoeren van de aanbesteding (lente/zomer 2013). Het kan zijn dat de projectontwikkelaars in de tussenliggende periode financieel nog slechter zijn gaan presteren en geen reserves meer hebben om dit soort risicovolle projecten uit te voeren (patiënt overleden).

De gemeente Bergen en haar inwoners moeten vooralsnog even geduld hebben met hun plannen. Daarnaast wordt de gemeente ook nog eens geconfronteerd met de kosten voor een nieuwe marktconsultatie en als het ‘goed’ is ook de kosten voor een nieuwe aanbestedingsprocedure. Want Bergen zonder een mooi centrum, dat is toch vloeken in de kerk.

Peter Streefkerk
Door Peter Streefkerk
Peter Streefkerk is mede-eigenaar van Starck Training & Development en Respect Inkoopconsultancy. Hij houdt zich bezig met interim management, advisering, projectmanagement, training en coaching op het gebied van contractmanagement en inkoop. Hij is auteur van de boeken Inkopen voor Dummies, Inkoop en een groot aantal artikelen over inkopen. Volg Peter op Twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.