Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
13
07
06
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Personalia
Soort:

Gemeente Kampen maakt werk van duurzaam inkopen

Wethouder G. Wiggers (Milieuzaken) van de gemeente Kampen heeft gisteren de Deelnameverklaring van het Programma Duurzaam Inkopen van de landelijke overheid ondertekend. Met de ondertekening geeft de gemeente aan dat zij in het vervolg duurzaamheidsaspecten laat meewegen bij haar inkoopbeleid. Slechts zeven Overijsselse gemeenten hebben tot nu toe een dergelijke Deelnameverklaring ondertekend.

‘Als gemeente hebben wij een belangrijke voorbeeldfunctie.’ aldus de wethouder. ‘De Nederlandse overheden geven jaarlijks zo`n 30 miljard euro uit aan inkopen. variërend van een doosje paperclips tot aan de bouw van een bibliotheek. Vanwege dit hoge inkoopvolume kan de overheid met duurzaam inkopen een belangrijke bijdrage leveren aan de verkoop van producten en diensten van bedrijven die duurzaam produceren. De gemeente Kampen koopt al voor een deel duurzaam in. Zo kopen wij groene stroom in en drinken onze ambtenaren Max Havelaar koffie. Wij kunnen nog beter. Deelname aan het programma zal ons daarbij ondersteunen’. Met de voorbeeldfunctie hoopt de wethouder dat burgers volgen en de vraag naar duurzaam geproduceerde producten bij de industrie zal toenemen.

Mevrouw Loet van der Heijden van Natuur en Milieu Overijssel is blij met dit voorbeeld van de gemeente Kampen. ‘Wij hopen dat de overige Overijsselse gemeenten volgen. Alleen dan kan de rijksdoelstelling van 50% duurzame inkoop in 2010 worden gehaald’. Hij wijst op de voordelen van duurzaam inkopen. ‘De aanschaf van energiezuinige producten levert voor de gemeente geld op.’
Met de ondertekening neemt de gemeente deel aan het Programma Duurzaam Inkopen van de Rijksoverheid. Dit programma ondersteunt en adviseert de gemeenten bij de uitvoering van het duurzaam inkoopbeleid. Uitwisseling van praktijkervaringen en monitoring van de resultaten zijn een belangrijk onderdeel van het programma. Een aantal concrete voorbeelden van duurzaam inkopen zijn ondermeer de aanschaf van schone auto`s. energiezuinige apparatuur. energiezuinige huisvesting. duurzame bedrijfskleding. duurzaam FSC hout in bouwprojecten. Het rijksprogramma wordt uitgevoerd door de organisatie SenterNovem. Het programma geeft aan op welke manier de inkoop milieuvriendelijker en rechtvaardiger kan plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.