Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
04
14
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Wiebeke Sittrop
Dossier: NEVI
Soort:

Groei Nederlandse industrie vlakt af: NEVI PMI maart 53,7

De NEVI PMI® daalde van 55,2 in februari naar 53,7 in maart, het laagste cijfer in zeven maanden. 

De groei van de productie was de kleinste in vijf maanden, maar nog steeds behoorlijk. De nieuwe orders lieten eenzelfde beeld zien, want dit was de kleinste stijging in acht maanden. Ook de groei van de export orders was kleiner dan in februari. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de derde maand op rij en het sterkst sinds juli vorig jaar. De werkgelegenheid daalde voor de tweede keer in drie maanden, zij het beperkt. De hoeveelheid ingekochte grondstoffen en halffabricaten steeg, maar wel in de kleinste mate in acht maanden. De voorraad gereed product veranderde nauwelijks. De gemiddelde levertijden waren opnieuw behoorlijk langer, maar namen minder toe dan in februari. De inkoopprijzen daalden licht en voor het eerst in zes maanden. De verkoopprijzen namen voor het eerst in drie maanden toe, maar deze stijging bleef beperkt. 

Drie deelindices uitgelicht:

Nieuwe orders index
Er was in maart opnieuw sprake van een groter aantal ontvangen nieuwe orders, maar deze toename was wederom lager dan het topniveau van december en de kleinste in acht maanden. Sommige panelleden maakten melding van een verbetering van de vraag, terwijl anderen aangaven dat klanten het plaatsen van orders hadden uitgesteld. De producenten van kapitaalgoederen zagen de grootste stijging van het aantal nieuwe orders, gevolgd door respectievelijk de producenten van consumptiegoederen en die van halffabricaten.

Beschrijving: dORDERS1404 

 

Werkgelegenheid index
De personeelsbestanden bij de Nederlandse productiebedrijven daalden in maart voor de tweede keer in drie maanden. Dit werd zichtbaar in de seizoensmatig aangepaste Werkgelegenheid index die onder de geen-veranderingsgrens van 50.0 uitkwam. Het banenverlies bleef echter beperkt. Een aantal panelleden gaf aan dat de kleinere personeelsbestanden het gevolg waren van maatregelen ter verbetering van de efficiëntie.

Beschrijving: dEMPLOY1404 

 

Verkoopprijzen index
De verkoopprijzen in de Nederlandse productiesector stegen in maart voor de eerste keer in drie maanden. Deze stijging was echter gering, zoals bleek uit de seizoensmatig aangepaste Verkoopprijs index die slechts licht boven de geen-veranderingsgrens van 50.0 uitkwam. Het overgrote deel van het panel (ruwweg 87%) gaf aan dat de verkoopprijzen gelijk waren gebleven.

Beschrijving: dCHARGE1404 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.