Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
09
10
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: NEVI
Soort:

Groei vlakt wat af, maar blijft aanzienlijk: inkoopmanagersindex 54.3

Zoetermeer, 1 september 2010 – De NEVI PMI was 54.3 in augustus. Een daling vergeleken met het hoogtepunt van maart, maar het cijfer laat zien dat de groei in de productiesector nog steeds aanzienlijk is en boven het onderzoeksgemiddelde ligt.

De productieomvang groeide voor de veertiende maand op rij. Het aantal nieuwe orders nam toe, maar wel in de kleinste mate van de huidige periode van groei. De groei van orders uit vooral het Midden Oosten en de zich herstellende Duitse en Britse economieën hield aan, maar er werd door een aantal bedrijven ook een zwakke binnenlandse vraag gemeld. 

De werkgelegenheid nam minder snel toe dan in juli, toen het hoogste niveau in drie jaar werd bereikt, maar was toch nog de op een na grootste stijging. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de tweede opeenvolgende maand en in iets grotere mate dan in juli.

De inkoopprijzen stegen in augustus opnieuw aanzienlijk. Men probeerde dit met verhogingen van de verkoopprijzen te compenseren, maar de flink toenemende concurrentie bemoeilijkte dit. De levertijden werden opnieuw langer, wat zorgde voor vertragingen van leveringen in de totale toeleveringsketen. De voorraad gereed product daalde licht, terwijl de hoeveelheid en de voorraad ingekochte materialen licht toenamen.

Commentaar van prof dr Arjan van Weele, Technische Universiteit Eindhoven
De Purchasing Managers' Index (PMI) over augustus geeft met een waarde van 54,3 aan (juli: 55.7) dat er nog steeds sprake is van groei van de bedrijfsactiviteiten (waarde >50 wijst op toename activiteiten). Maar over de afgelopen maanden valt wel een afvlakking van die groei te constateren. Niets om je druk over te maken op dit moment, want de orderpositie van bedrijven nam ook deze maand verder toe. Echter, de sterk oplopende inkoopprijzen en de daarmee verband houdende stijgende verkoopprijzen zullen binnen enkele maanden leiden tot een verdere stabilisering van de economische situatie. Daar is nu nog weinig van te merken: ook in augustus nam de vraag naar personeel verder toe. Door gebrek aan capaciteit en het feit dat bedrijven op hun voorraden inteerden, liepen de levertijden verder op. Illustratief voor de groei die wij nu al meer dan een jaar beleven. Ondernemers doen er goed aan voorzichtig te zijn met investeren. Met het oog op de toekomst is het zaak de bedrijfsvoering in te richten op flexibiliteit. Gelet op de inkoopprijsstijgingen is het van belang contracten, zowel aan inkoop- als aan verkoopzijde, zoveel mogelijk te indexeren. In deze tijd van sterke prijsbewegingen is het zaak de marges goed te bewaken. Mijn rapportcijfer over augustus komt uit op een dikke 7,0.

Drie deelindexen uitgelicht:

Productie index
De productieomvang in de Nederlandse industrie nam in augustus voor de veertiende opeenvolgende maand toe. De ondervraagde bedrijven gaven aan dat het grotere aantal ontvangen nieuwe orders hiervoor de reden was. De toename was echter minder groot dan in de vorige maand en een aantal bedrijven maakte melding van productieproblemen, waarbij vooral vertraagde leveringen een negatieve invloed hadden op de toeleveringsketen. De groei van de productieomvang was de kleinste sinds september 2009.

Nieuwe export orders index
De seizoensmatig aangepaste Nieuwe export orders index wijst in augustus opnieuw op aanzienlijke groei. De ondervraagde bedrijven meldden grotere orderaantallen uit het Midden Oosten en Europa en een aantal respondenten wees op een forse toename van de vraag, in het bijzonder vanuit Duitsland en Groot-Brittannië. De groei in augustus was echter de kleinste van de afgelopen veertien maanden en de panelleden maakten melding van vertraagde leveringen van essentiële materialen.

Productie niet gereed index
De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in augustus voor de tweede opeenvolgende maand. Volgens de gegevens breidden sommige respondenten hun productiecapaciteit uit in afwachting van een verdere toename van de vraag. Meer dan 20% van de onderzochte bedrijven meldde echter een toename van de achterstanden omdat zij een groter aantal orders moesten verwerken met een beperkte productiecapaciteit.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.