Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
02
11
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Economie
Soort:

Grootste toename werkgelegenheid sinds juni 2007: Inkoopmanagersindex 57,5

Zoetermeer, 1 februari 2011 – De NEVI PMI™ van januari is 57.5, hetzelfde cijfer als december. De PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

De productie nam voor de negentiende opeenvolgende maand toe. Het aantal nieuwe orders groeide aanzienlijk, vooral vanuit de exportmarkten. De panelleden vergrootten hun productiecapaciteit door meer personeel aan te nemen: de grootste toename sinds juni 2007. De voorraad gereed product nam af.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde, en de levertijden werden opnieuw langer.

De gemiddelde inkoopprijzen stegen fors: de op één na grootste stijging sinds het begin van dit onderzoek. De verkoopprijsinflatie was de grootste van de afgelopen eenendertig maanden.

De hoeveelheid ingekochte materialen steeg in januari voor de zestiende opeenvolgende maand en de voorraad ingekochte materialen nam toe in de grootste mate sinds juni 2007.

Drie deelindices uitgelicht:

Nieuwe orders index

Het aantal ontvangen nieuwe orders bij de Nederlandse productiebedrijven steeg in januari opnieuw aanzienlijk. Dit was de vierde opeenvolgende maand dat het aantal ontvangen nieuwe orders toenam. De gegevens wijzen erop dat deze stijging het gevolg was van het herstel van de markten en van een groter consumentenvertrouwen.

 
Werkgelegenheid index

De personeelsbestanden bij de Nederlandse productiebedrijven namen in januari toe. Deze uitbreiding was bovendien groter dan in december en de grootste sinds juni 2007. De panelleden gaven aan dat zij nieuwe personeelsleden hadden aangenomen om hun productiecapaciteit te vergroten. Dit werd ingegeven door het grotere aantal ontvangen nieuwe orders en een groter vertrouwen in de markt.

 
Verkoopprijs index

De gemiddelde verkoopprijs bij de Nederlandse productiebedrijven werd in januari fors verhoogd. De verkoopprijsinflatie was bovendien de grootste van de afgelopen eenendertig maanden. De gegevens wijzen erop dat de bedrijven tijdens deze onderzoeksperiode de hogere inkoopkosten hebben doorberekend aan hun klanten.

Over de NEVI PMI…
De NEVI Purchasing Managers’ Index is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50,0 geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is.

Over NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management…
NEVI is hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Als kenniscentrum van en voor inkoopprofessionals en een netwerk van circa 8.000 personen, maakt  NEVI inkoopkennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Dit doet NEVI onder andere door  het organiseren van congressen en netwerkbijeenkomsten, het geven van opleidingen en trainingen, het uitgeven van publicaties en het subsidiëren van hoogleraren, lectoren en promovendi op het gebied van inkoop- en supply management.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.