Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
03
10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Onbekend
Dossier: PMI
Soort:

Herstel opnieuw groter: inkoopmanagersindex februari 55.2

De NEVI PMI® steeg van 54.8 aan het begin van dit jaar naar 55.2, en bereikte daarmee het hoogste niveau in achtentwintig maanden. Dit wijst op een duidelijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden in Nederland.

De groei van het aantal ontvangen nieuwe orders was de grootste in eenendertig maanden. De productieomvang nam in februari opnieuw toe, in een vergelijkbaar tempo als in januari. De voorraad gereed product daalde sterker dan in de voorgaande maand. Voor het eerst sinds augustus 2007 nam de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk toe. Ondanks dit alles bleef de werkgelegenheid afnemen.

De inkoopactiviteiten namen toe, wat leidde tot de eerste toename van de voorraad ingekochte materialen in eenendertig maanden. De levertijden werden opnieuw langer. De inkoopprijsinflatie nam in februari sneller toe, terwijl de verkoopprijzen bleven dalen.

Drie deelindexen uitgelicht:

Productie index
De productieomvang in de Nederlandse industrie nam in februari opnieuw flink toe. Dit werd zichtbaar in de seizoensmatig aangepaste Productie index die nauwelijks veranderde in vergelijking met vorige maand. Ongeveer 31% van de panelleden breidde gedurende de maand de productieactiviteiten uit, wat zij toeschreven aan de groei van het aantal ontvangen nieuwe orders.

Productie niet gereed index
De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk in de Nederlandse productiesector nam in februari toe, waarmee er een eind komt aan een periode van negenentwintig maanden waarin deze daalde. De groei van de achterstanden was beperkt, maar was toch de grootste in bijna drie jaar. De gegevens wijzen erop dat de grotere hoeveelheid werk, lage voorraadniveaus en vertragingen bij leveranciers hebben bijgedragen aan deze toename van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk.

Voorraad ingekochte materialen index
Februari liet het einde zien van een periode van dertig maanden waarin de voorraad ingekochte materialen bij Nederlandse productiebedrijven daalde. De bedrijven kochten grondstoffen in om zowel aan de productievereisten te kunnen voldoen, als hun voorraden aan te vullen. De toename van de voorraad ingekochte materialen was echter relatief gering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.