Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
04
01
10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Onbekend
Dossier: NEVI
Soort:

Herstel productiesector zet in hoger tempo door

De NEVI PMI bereikte in december met 53.1 het hoogste niveau in eenentwintig maanden, een duidelijke verbetering van de omstandigheden.

Het aantal ontvangen nieuwe orders was voor de zesde keer op rij groter en nam meer toe dan vorige maand. Opnieuw was de buitenlandse vraag hiervoor de belangrijkste reden. De productie nam voor de zesde opeenvolgende maand toe en deze forse groei was vergelijkbaar met november. De bedrijven kochten meer grondstoffen in, waardoor de hoeveelheid ingekocht materiaal in het hoogste tempo in twee jaar toenam. Dit was echter niet voldoende om de geslonken voorraden aan te vullen en de voorraad ingekocht materiaal daalde dan ook aanzienlijk.

Zowel de achterstanden in de productie als de werkgelegenheid daalden in december opnieuw, wat erop wijst dat de bedrijven te maken hadden met overcapaciteit. De afname van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk was echter gering en de daling van de werkgelegenheid was de kleinste sinds september 2008.

Ook in december nam de inkoopprijsinflatie flink toe en wel in het hoogste tempo in vijftien maanden. De inflatie was echter nog steeds minder groot dan het onderzoeksgemiddelde.
De producenten konden de hogere kosten niet doorberekenen aan hun klanten. Integendeel: de verkoopprijzen werden verlaagd, al was deze daling gering en de kleinste sinds september. 

Drie deelindexen uitgelicht:

PRODUCTIE INDEX
De productie bij de Nederlandse bedrijven groeide in december opnieuw in een aanzienlijk tempo. Ongeveer een kwart van de respondenten verhoogde de productie deze maand om de voortdurende groei van het aantal ontvangen nieuwe orders te kunnen verwerken. De gemiddelde toename in het laatste kwartaal was de grootste van de afgelopen twee jaar en stond in sterk contrast met de snelle daling in het eerste kwartaal van dit jaar.

NIEUWE EXPORT ORDERS INDEX
De groei van het totale aantal ontvangen nieuwe orders in december was vooral te danken aan een fors toegenomen verkoop aan buitenlandse klanten. Het aantal nieuwe ontvangen orders uit het buitenland steeg voor de zesde opeenvolgende maand en in het hoogste tempo sinds september 2007. De gegevens wijzen erop dat de toegenomen vraag naar Nederlandse exportproducten voor een deel het gevolg was van een verbetering van de wereldwijde economische omstandigheden.

INGEKOCHT MATERIAAL INDEX
Om aan de hogere vraag en grotere orderaantallen te kunnen voldoen, kochten de Nederlandse productiebedrijven in deze laatste onderzoeksperiode meer in. Sommige bedrijven plaatsten hun orders eerder om verwachte toekomstige prijsstijgingen voor te blijven. Als gevolg hiervan namen de inkoopactiviteiten aanzienlijk toe en deze toename was de grootste van de afgelopen twee jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.