Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
10
12
13
Wim Nieland
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
3
Door Wim Nieland
Dossier: Inkoop
Soort:

Het inkoop-orakel spreekt…

Het begint een traditie te worden: in december kijk ik tussen m’n oogharen door terug op het afgelopen jaar. Zijn er opvallende nieuwe ontwikkelingen geweest, die een ‘voorspellende waarde’ hebben voor 2014? Het is jammer dat er geen medium bestaat dat je kunt raadplegen specifiek over de toekomst van het inkoopvak. Een inkoop-orakel dat in een glazen bol kan kijken om te zien wat ‘de markt’ gaat doen. Waar innovaties zullen opduiken en welke bedrijven zullen omvallen. Welke overnames er zullen plaatsvinden en…

Zo’n bol heb ik niet. Wel heb ik het ‘gevoel’ dat de we volgend jaar nog meer te maken krijgen met de volgende zes ontwikkelingen.

1)   Blijvende toename doelmatigheid
De ‘meerwaarde’ van inkoop op het gebied van kosten en doelmatigheid wordt nu pas echt goed ontdekt door directies. In 2014 zal hier nog meer focus op komen te liggen. Was ‘besparen’ eerst nog een minderwaardige bezigheid, in 2014 telt de bijdrage van inkoop aan de bottom line dubbel mee. De economie trekt voorzichtig weer aan; toch ijlt deze focus nog een tijd na. Het zal nog een paar jaar duren voor inkoop weer een nieuwe topprioriteit te pakken heeft.

2)   Zelf regie voeren
Inkooporganisaties worden steeds professioneler en zakelijker aangestuurd. Het eindresultaat telt, niet het proces. Organisaties maken frequenter gebruik van externe specialistische inkoopexpertise. Ook besteden zij vaker inkoopprojecten eenmalig uit (out-tasken). Van complete uitbesteding (procurement outsourcing) is nog nauwelijks sprake. Dat wordt wel als een serieuze optie overwogen. Procurement outsourcing zal in 2014 in bekendheid aan terrein winnen.

3)   Meer rust door inkoopaccountmanagement
Inkopers leggen steeds beter contact met budgethouders. Veelal is dat noodgedwongen omdat de fysieke afstand tussen inkoop en de interne klant groter is. Door dat contact neemt de kennis bij inkoop van de interne klant toe en is men beter in staat om nauwkeurige capaciteitsplanningen te maken. Sturen op de planning van projecten wordt gemakkelijker. De pieken en dalen nemen af, waardoor er minder leegloop en meer rust ontstaat. Tegelijkertijd neemt de klanttevredenheid gestaag toe.

4)   Uitbreiding contractmanagement
Door de focus op doelmatigheid komt de inzet van contractmanagement door volwaardige contractmanagers in 2014 echt van de grond. De business case om in contractmanagement te investeren wordt geaccepteerd en, in tegenstelling tot andere stafafdelingen, vinden er formatie-uitbreidingen plaats voor dit relatief nieuwe vakgebied binnen inkoop. Ook komen er algemeen geaccepteerde vuistregels beschikbaar voor het aantal contractmanagers per organisatie, in relatie tot de gecontracteerde spend.

5)   Kleinere focus op duurzaamheid
Duurzaamheid (PPP) daalt – net als in 2013 – op de prioriteitenladder. Door de relatieve stijging van compliancy en doelmatigheidsbewustzijn wordt dit aspect naar de achtergrond gedrongen. Social return daarentegen krijgt meer handen en voeten en wordt steeds bekender en praktischer toepasbaar.

6)   Meer persoonlijke ontwikkeling
Succesvolle inkopers onderscheiden zich in 2014 nog meer door hun communicatieve vaardigheden en sociale competenties. Harde criteria zoals een Nevi-opleiding worden hierdoor relatief minder belangrijk. Daarnaast wordt het testen van de complementariteit van competenties, een steeds meer geaccepteerde manier om de samenstelling van een inkoopteam te bepalen.

Wie het (beter) weet mag het zeggen! Anders zullen we over een jaar zien wat er van terecht is gekomen…

Wim Nieland
Door Wim Nieland
Wim Nieland is directeur publiek bij AevesBenefit; hét inkoopadviesbureau voor Advies, Werving & Selectie, Detachering en Outsourcing. Kijk voor meer informatie op de website van AevesBenefit (AevesBenefit.com).

Reacties:

 • Anoniem | 13-12-2013 om 17:06

  Beste Wim,

  ik ben het op veel punten eens, punt vijf echter niet. Duurzaamheid kan je op vele manieren benaderen zelfs kwalitatief en kwantitatief. Je ziet op dit moment een verschuiving van minder doelmatig naar een betere prijs / kwaliteitverhouding in de aanbestedingen waar kwaliteit en waardecreatie duidelijk toeneemt juist omdat de rijksoverheid minder te besteden heeft. Dit stimuleert innovatie en creativiteit waarbij duurzaamheid niet het doel maar het middel is. Als overheidsorganisaties dat principe gaan toepassen, dan kunnen we echt een stap gaan maken en gaan we eindelijk structurele veranderingen ervaren waardoor de industrie nieuwe technologie kan ontwikkelen, nieuwe bedrijven onstaan, banencreatie enz.

  Wat betreft social return, bij een aantal gemeenten wordt social return als procentseis opgenomen in het aanbestedingsbeleid maar dat is nog lang niet bij alle overheden zo. Ministerie van EZ heeft dit een aantal jaren geleden ontwikkeld en er is een begin maar ik zie het nog te weinig. Jammer, want het biedt minder kansrijke mensen op de arbeidsmarkt prima kansen zoals in de catering, gebouwenbeheer of groenvoorzieningsfaciliteiten.

  Een inkoopadviseur

 • ruudolthoff | 16-12-2013 om 12:49

  Hi Wim, herkenkbare trends. Alleen inkoopafdeling outsourcen lijkt juist op zijn retour, BPO wordt weer ge-insourced. Althans dat is de mening van Gert van der Heijden http://tinyurl.com/o8ktjxg

 • Anoniem | 16-01-2014 om 21:43

  Een column van Wim Nieland met als kop: het inkoop-orakel spreekt…..pfff die zit hoog op z’n pony zeg. Volgende keer een iets minder insinuerende kop kiezen Wim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.